Sitemizde 15 kategori'de 776 adet yazı yazılmış ve 227 yorum bulunmaktadır.

Mar 112017
 

Transandantal Meditasyon’u, yaşamın tüm alanlarını aynı anda geliştirmedeki basitliği ve etkili oluşu ile eşsizdir. Tıpkı bir ağacın köküne su vermenin ağacın tüm yönlerini beslemesi gibi, düzenli Transandantal Meditasyon uygulaması yaşamın tüm alanlarını geliştirir.

Transandantal Meditasyon’un ilkeleri ve uygulaması, bugün dünya üzerinde mevcut olan herhangi bir zihin ve beden geliştirme yönteminden temel olarak farklıdır. Bu bir felsefe değildir, belirli bir yaşam şekli, inanç ve davranış türü gerektirmez. Uygulama çabasızdır ve herkes tarafından kolayca öğrenilebilir. Gözler kapalı bir şekilde rahatça oturarak sabah ve akşam yaklaşık onbeş – yirmi dakika uygulanır.

Transandantal Meditasyon dikkati zihnin yüzeydeki faal düzeyinden alarak, daha sakin zihin düzeylerine, Aşkın Bilince, düşüncenin kaynağındaki zeka ve yaratıcılık deposuna keyifli bir şekilde götüren, basit, doğal ve çaba gerektirmeyen bir yöntemdir. Bu süreç bir nehrin doğal olarak, çabasızca okyanusa akmasına ve okyanus olma konumuna kavuşmasına benzetilebilir.

Transandantal Meditasyon’da zihnin daha sakin düzeylerinin deneyimlenmesi, bedene derin bir dinlenme ve gevşeme getirir. Transandantal Meditasyon’u ilk kez uyguladığınız günden itibaren sonuçları hissedilmeye başlanır; yaşam doğal olarak daha fazla mutlulukla, daha fazla huzur ve sevinçle dolar. Zihin, dinamik sessizliği daha fazla yaşadığı için daha berrak olur, düşünme süreci daha düzenlidir ve arzular çabasızca ve kendiliğinden gerçekleşmeye başlar.

Yalnızca yeni bir tohum yeni bir ürün verebilir. Yalnızca yeni bilgi, yeni ilkeler ve yeni yöntemler çatışmalara, hastalıklara ve ıstıraba son verebilir ve bu türden sorunların gelecekte de ortaya çıkmasını önleyebilir. Yalnızca yeni bir bilgi sağlıklı, refah içinde, uyumlu bir toplum ve huzurlu bir dünya yaratabilir. – Maharishi

Transandantal Meditasyon (Düşünceyi Aşma Yöntemi) herkesin içindeki Yaratıcı Zekayı ortaya çıkarır. Bunu, düşüncenin kaynağındaki saf Yaratıcı Zeka alanının, Aşkın Bilincin deneyimi ile sağlar.

Transandantal Meditasyon ile Zihin Berraklığı gelişir Bilimsel araştırmalar Transandantal Meditasyon’un pekçok yararını kanıtladı:

• Artan zeka ve yaratıcılık
• Güçlenen hafıza
• Daha iyi odaklanabilme yeteneği ile birlikte daha geniş algılayabilme
• Okul başarısının artması
• İş hayatında daha fazla başarı ve verimlilik

Transandantal Meditasyon Beynin tüm İşlevlerini Canlandırmaktadır Elektroansefalogram (EEG) kullanan araştırmalar, Transandantal Meditasyon sırasında Aşkın Bilincin durulmuşluğu ve sessizliği deneyimlendiğinde, aynı anda beynin tamamında uyumun arttığını göstermiştir.

Transandantal Meditasyon sırasında artan beyin uyumu aşağıdaki sonuçlarla bağlantılıdır.

Daha yüksek yaratıcılık düzeyleri
• Yeni kavramları daha çabuk öğrenme
• Daha tutarlı ahlaki değerlendirme
• Daha yüksek sözel zeka (IQ)
• Sinir hastalıklarında azalma
• Daha yüksek okul başarısı
• Sinir sisteminin daha verimli çalışması (H-Refleks)

Transandantal Meditasyon sırasında ölçümlenen EEG düzeyindeki yüksek uyum, daha fazla yaratıcılık, yeni kavramları daha kolay öğrenme, daha tutarlı ahlaki değerlendirme, daha yüksek sözel zeka (IQ), sinir hastalıklarında azalma, eğitim başarısında artış, Aşkın Bilinci daha net deneyimleme ve sinir sisteminin etkinliğinde artış (omurilik refleksinin daha hızlı toparlanması) ile yakından bağlantılıdır.

Kaynak: International Journal of Neuroscience 13: 211-217, 1981; 15: 151-157, 1981; Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation and TM-Sidhi Programme – Collected P apers, Volume 1: 208-212, 1977; Volume 4: 2245-2266, 198

Daha Yüksek Bilincin Gelişmesi Herşeyi Bilme, Herşeyi Yapabilme ve  Herşeyi Başarabilme Yeteneğini Geliştirmek Transandantal Meditasyon’un düzenli uygulanması ile saf bilincin ya da Aşkın Bilincin derin sessizliği günlük yaşamın dinamizmiyle daha fazla bütünleşmekte, sonuçta giderek yüksek bilinç durumları gelişmektedir.

Tecrübelerimiz bize bilginin farklı bilinç durumlarında farklı olduğunu göstermektedir. Uyanıklık durumundaki bilgi, rüyadakinden de, uykudakinden de farklıdır.

Transandantal Meditasyon yöntemi dikkati uyanıklık bilincinin çeşitliliğinden birlik alanına, Aşkın Bilinçteki zihnin durulmuş haline götürmektedir.

Transandantal Meditasyon sayesinde, Aşkın Bilincin düzenli deneyimi yapıldığında, bilincin bir bütünlük içinde tamamen uyanık olan herşeyi bilme niteliği, farkındalığımıza giderek nüfuz etmektedir; bu nitelik kalıcı hale geldiğinde, istediğini bilebilmek, istediğini yapabilmek, istediği büyük bir hedefe ulaşabilmek için, insan kendiliğinden Yaratıcı Zekasının tamamını kullanabilmektedir.


Tam olarak eğitilmiş olmanın, bilgi kazanmanın, herşeyi bilmenin, herşeyi deneyimlemenin, herşeyi yapmanın ön şartı, dikkati saf zeka, saf bilgi, kendine dayalı zeka, kendine dayalı bilinç düzeyi olan Transandantal Bilince vermektir. O halde bilincin tam gelişmiş durumu olan kendine dayalı bilinç, tamamen eğitilmek olarak anlaşılmalıdır.

Bilincin gelişmesi veya en üstün bilince ulaşılması tamamen eğitilmektir, herşeyi bilmektir. İnsan bu düzeyde kendiliğinden herşeyi bilme, herşeyi doğru yapma ve istediği herşeyi başarma yeteneğine sahiptir. Kendine dayalı bilinçte yani birlik durumunda istenilen herşeyi başarma yeteneği, aslında sonsuz Yaratıcı Zekayı, kozmik Yaratıcı Zekayı tüm arzuları gerçekleştirmek için kendiliğinden harekete geçirme becerisidir.   – Maharishi

Transandantal Meditasyon sırasında yaratılan özgün dinle©nme durumu, sinir sisteminin sadece günlük hayatın yorgunluklarından kurtulmasını sağlamakla kalmayıp, vücutta biriken derin köklü streslerin yok edilmesini de sağlar. Transandantal Meditasyon sinir sisteminin hem işleyişini hem de zihin ile işbirliğini geliştirmektedir. Faaliyette enerji ve verimlilik artmaktadır. Kişi gereksiz yere yorulmadan daha fazlasını başarmaktadır. Transandantal Meditasyon sağlıklı ve uzun ömürlü olmak için çok yönlü ve derin yararları olan, herkesin günlük hayatına katabileceği basit bir yöntemdir. Kapsamlı bilimsel araştırmalar aşağıdakileri içermektedir:

Kalp-damar sisteminin sağlığında gelişme:

• Koroner rahatsızlığı olan hastaların daha fazla egzersiz yapabilmesi
• Öğrenci ve yetişkinlerde yüksek tansiyonun normal düzeyine gelmesi
• Damar sertliği rahatsızlığının azalması – felç riskinin azalması
• Yüksek kolesterolün azaltılması

* Transandantal Meditasyon sakin uyanıklık halini yaşatır; bu halde beden derin bir dinlenmenin içindeyken, zihin dikkat kesilmiş bir uyanıklık içindedir. Sakin uyanıklık uykudan farklıdır; çünkü birkaç dakikalık Transandantal Meditasyon uygulamasıyla oluşan derin dinlenme sırasında, uykudaki ataletle karşılaştırıldığında, zihin tamamen uyanık durumdadır. Sakin uyanıklıkla oluşan eşsiz durum, uykuda elde edilen normal dinlenmenin gideremediği stres ve gerginlikleri atmaktadır.
* ABD’de Iowa- Fairfield’deki Maharishi Yönetim Üniversitesindeki Doğal Tıp ve Önlem Enstitüsünün işbirliği ile ABD’de Milwaukee’deki Wisconsin Tıp Akademisinde 9 yıl süreli rastlantısal kontrol denekleri ile yürütülen çalışmada, kalpteki atardamarlarında daralma olan kadın ve erkeklerden oluşan 201 kişilik bir gruptaki insanların durumu takip edildi. Amerikan hükümetine ait Ulusal Sağlık Kuruluşu (Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü) tarafından desteklenen, 16 Kasım 2009 tarihli çalışmada, Transandantal Meditasyon Tekniğini uygulayan kalp hastalarının, %50 daha az kalp krizi, felç ve ölüm oranına sahip oldukları sonucuna ulaşıldı. Ulusal Sağlık Kuruluşu, ABD’deki kalp hastaları için Maharishi’nin Transandantal Meditasyon’unun etkilerinin incelenmesi için 24 milyon dolarlık bağış yaptı

Faydaları

Sinir sisteminin daha sağlıklı olması:

• Sinir sistemi bozuklukları tedavisinde yararlı sonuçlar
• Sürekli başağrısından kurtulma

Solunum sisteminin daha sağlıklı olması:

• Eşsiz bir derin dinlenmeyi işaret eden düşük solunum hızı
• Astım hastalığının tedavisinde gelişme

Hormon sisteminin daha sağlıklı olması:

• Kandaki insülün ve glükoz düzeylerinde iyileşme

Bedenin metabolizmasının gelişmesi ve sindirim sisteminin daha sağlıklı olması:

• Aşırı şişmanlığın (obezite) azalması
• Mide-bağırsak sorunları nedeniyle hastaneye yatma oranında azalma

Bağışıklık sisteminin daha sağlıklı olması ve hastalıkların azalması:

• Hastaneye yatma oranının ve ayakta tedavi başvurularının azalması
• Hastane harcamalarının azalması
• Üniversite öğrencilerinin genel sağlık durumunun iyileşmesi
• Sanayi çalışanlarının bedensel şikayetlerinin azalması

Kas-kemik sisteminin daha sağlıklı olması:

• Spor yapma yeteneğinde artış
• Sürekli sırt ağrısının ve eklem romatizmasının iyileşmesi

Yaşlanmanın olumsuz etkilerinin geriye döndürülmesi:

• Gerçek yaşla karşılaştırıldığında daha genç bir biyolojik yaş
• Ölüm oranının düşmesi

Doğum öncesi ve sonrasındaki anne ve çocuk sağlığında gelişme:

• Doğum öncesi ve doğum sırasında daha az kaygı
• Doğum sonrasında daha hızlı taburcu olma
• Transandantal Meditasyon uygulayan annelerin bebeklerinde daha yoğun sessiz uyanıklık

Daha iyi sağlık alışkanlıkları:

• Daha az sigara tüketimi
• Madde bağımlılığı ve alkol kullanımında azalma

Zihin sağlığında iyileşme:

• Kaygıda azalma
• Depresyon vakalarında azalma
• Kandaki kaygı ve gerginlik kaynaklı biyokimyasalların azalması
• ADHD (dikkat zayıflığı ve hiperaktivite sorunu) azalması
• Uykusuzluğun azalması
• Huzurda artış ve gerginliklerden daha çabuk toparlanma Enerji ve kendini iyi hissetme artışı.

Strese bağlı pek çok türde sorunları olan bireylerde aynı anda sağlıkta ve yaşam niteliğinde gelişme görülmektedir.

Dünyada binlerce tıp doktoru Transandantal Meditasyon’u önermektedir.

İlgili Video

Social Media Exchange Website - Likenation

Bunlara Baktınızmı?

Adnan DAN on FacebookAdnan DAN on PinterestAdnan DAN on TwitterAdnan DAN on Youtube
Adnan DAN

Aslında çokta özel biri değilim.. Biraz ukala olduğumu söylerler.. Bildiğimi anlayabilen insanlara sunmayı severim..


Sürekli sorgulama modundayım.. Neden dünyadayız, nereye gideceğiz, bu kadar basitmi yaşamak, vs. vs.. Cevaplarını bulamadığım onlarca sorum var..


Gerçekten dost bildiğim insanların sayısı bir elimin parmaklarının sayısını geçmez.. Onlarca insan arasında kendimi hep yanlız hissederim..


Ben insanım.. Adımı Adnan koymuşlar, soyadımsa zaten otomatik olarak eklenmiş DAN olarak.. Kuralları sevmem.. Ama uymak zorunda olduğumuda bilirim.. Sevmediğim öyle çok şey yapıyorumki, bu bana mutsuzluk veriyor çok zaman.. Birini sevmeyi, aşık olmayı, ona güvenmeyi çok istiyorum.. Olmayınca olmuyor, zorlamıyorum.. Hayat garip.. Ben o gariplik içinde yüzen biriyim işte..


 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(E Posta Tekrar)