Sitemizde 15 kategori'de 775 adet yazı yazılmış ve 227 yorum bulunmaktadır.

islamiyet

İslamiyet – Bölüm 3

İslamiyet – Bölüm 3

Cihad İslam’ın bir unsuru olarak sayılan cihad, her ne kadar Allah adına savaşmak anlamına gelse de, her zaman fiziki bir savaşı tanımlamaz  hatta büyük cihat kişinin kendi nefsiyle olan savaştır ve daha zordur. Kişinin İslam adına yaptığı farklı emek ve çabalar da cihat tanımına girebilir.

İslamiyet – Bölüm 2

İslamiyet – Bölüm 2

İslam’ın Şartları ve İbadet İslamın beş şartı, inananlar için farz olan yükümlülükler bütünüdür. Bu yükümlülükleri terkedenler İslamda büyük günah işlemiş olurlar. Bu yükümlülüklerin akil-baliğ veya reşit olma ile başladığına inanılır. Abdullah bin Ömer’in rivayet ettiği Cibril Hadisinde melek Cebrail sahabelerden Dıhye kılığına bürünerek peygamber ve arkadaşlarını ziyaret eder, peygambere çeşitli sorular sorar:

İslamiyet - Bölüm 1

İslamiyet – Bölüm 1

İslâm, İslâmiyet veya Müslümanlık (Arapça: الإِسْلاَم / El-İslām), tek tanrı inancına dayalı en yaygın Semavi dinlerden biridir. İslam, peygamberi Muhammed aracılığıyla 7. yüzyılda ortaya çıkmış ve yayılmaya başlamıştır. İslam dinine inanan kişilere iman etmiş, inançlı anlamında mü’min veya Allah’a teslimiyet gösteren anlamında Müslüman denir.