Sitemizde 15 kategori'de 775 adet yazı yazılmış ve 227 yorum bulunmaktadır.

Eyl 262016
 

otrar-faciasiAlaaddin Muhammed Harzemşah (d.- o. Aralık 1221) Harzemşahlar Devleti’nin 1200-1221 döneminde Harzemşah unvanı ile hükümdarı idi. Saltanatının başında Büyük Selçuklu Devleti’nin çökmesi nedeniyle geniş topraklar elde etmiştir. Fakat sonradan Cengiz Han hükümdarlığı altında genişlemeye başlayan Moğollar ile savaşmak zorunda kalmıştır.

Moğol orduları Harzemşah ülkesini talan ve harap edip halkına büyük zayiat verdirmişlerdir. Alaaddin Muhammed Harzemşah Moğol ordularına yenildi ve sonunda onlar tarafından kovalanıp Hazar Denizi üzerinde bir adaya saklandı ve 1229’da bu adada açlıktan telef oldu.

Alaaddin Muhammed döneminde Büyük Selçuklu Devleti çökmüştü ve Harzemşah Devleti genişlemeye hazırdı. 1204’te Alaaddin Muhammed idaresindeki Harzem orduları 1204’de Herat, 1206’da Belh, Cüzcan, Toharistan, Sistan, Sicistan, 1207’de Semerkant ve 1210’da Taberistan ve Maveraünnehir’ni ellerine geçirdiler. Babasının rakip saydığı günümüzdeki Afganistan’ın büyük bir kısmını idare eden Gürlülerle savaş 1210’da başladı ve aynı yıl Gürlüler devleti ortadan kaldırıldı. 1211’de Taşkent, Fergana,Mekran, güneyde Belucistan, batıda Kazvin ve Azerbaycan fethedildi. 1212’de ise de Karahanlılar Devleti’ne son verilerek tüm toprakları Harzemşahlara katıldı.

Alaaddin Muhammed kendine “Şah” unvanı verdi ve bunu resmen teyit etmesi için Bağdad’da buluna Abbası Halifesi’ne müracaat etti. Fakat Abbası Halifesi an-Nasır bu isteği reddetti. Alaaddin Muhammed buna çok kızarak önce kendine yekin Harzemli alimlerden birini Halife olarak ilan etti. Sonra da Halifeyi Bağdat’tan atıp kendi adamını kukla halife olarak Bağdat’a yetiştirmek için ordusu ile Bağdat üzerine sefere çıktı. Fakat Harzem ordusu Zagros Dağları arasında bulunan bir dar geçitten geçmekte iken büyük bir kar tipi ve fırtınaya uğradı. Harzem ordusu çok büyük zayiat verdi ve ordudaki yüksek komutanların isteğiyle ordu Bağdat’a gitmeden geri dönmek zorunda kaldı.


Ancak Harzemşahların beklemediği bir olay gerçekleşmiştir. Daha doğrusu lta Valisi İnalcık gelen kervanını casusluk Bahanesi de tutuklanmış ve mallarına el koymuş, bununla yetinmeyip Aralarından birkaçını idam ettirmiştir. Bunu duyan Cengizhan, Harzemşah hükümdarı Alaaddin Muhammed’e elçiler yollayarak zararın giderilmesini ve İnalcık kendilerine teslim edilmesini ister. Ancak bu teklifi reddeden Alaattin Muhammed,biraz Moğolları güçsüz görmüş ve elçileri saçlarını yüzlerini yaktırarak geri yollamıştır. Baş Elçinin de kafasını kestirmiştir. Bunu hakaret Sayan Cengizhan devasa Savaş makinesini harekete geçirmiş ve Harzemşahların üzerine çok büyük bir Ordu yollamıştır.

Cengiz han, kuvvetlerinin bir kısmını Çin işgalinde bırakarak Harzemşahların üzerine Otrar Vadisi‘ne doğru yönelmiş yaklaşık 200 bin kişilik bir ordu hazırlanmıştır. Ordunun başında bizzat kendisi sefere çıkmış ve orduyu 3 kola bölmüştür. Her kolun başına kendi oğullarından oluşan güçlü kumandanlar bırakarak Otrar’a saldırmıştır. Otrar vadisine gelindiğinde Çin’den getirdiği Savaş uzmanları büyük patlayıcı toplar ve çeşitli Savaş makineleri ile Harzemşahların görmediği bir güçle şehre saldırıya geçmiş ve 5 aylık kuşatmanın ardından şehir ele geçirilmiştir. Vali İnalcık sonuna kadar da dayansada esir alınmış ve yüzüne Gümüş dökülerek boğulmuştur.

Cengizhan kendi koduyla birlikte bu sefer Semerkant’a doğru Harekete geçmiş ve bu hareketini çok hızlı bir şekilde geç geçerek Buhara ele geçirmiştir ardından Semerkant’ı saldırmış ve bu saldırı esnasında harzemşahların ordusu yaklaşık 400 bin kişi civarında idi

Buna rağmen Cengiz han‘ın devasa Savaş makinesi ustaca taktiklerde silahları kullanarak hareket kabiliyeti kısıtlı olan devasa Harzemşah ordusunu yerle bir etmiş ve şehirleri adeta yağmalanmıştır. Cesetlerden dağların oluştu söylenmektedir.

Ordusunun yenildiğini gören Alaaddin Muhammed en son Hazar Denizi’ne doğru kaçmış ve burada bir adaya sığınmıştır. En sonunda ise adada açlıktan ölmüştür.

Tarihe Otrar faciası ya da Otrar olayı olarak geçen bu hadise neticesinde Harzemşahlar tarih sahnesinden silinmiştir. Kalan bir kolu Anadolu’ya gitmiş ve Anadolu’da Anadolu Selçuklular‘da savaşmıştır Anadolu Selçukluların Yassı Çemen Savaşı’nda Harzemşahları yenmesiyle Harzemşah Ülkesi tarih sahnesinden bir kez daha silinmiştir.

Harzemşahların Cengiz Han’a karşı kalkıştıkları bu hesapsız mücadele neticesinde devasa ordu oldukça kolay yenilmiş ve dağılmıştır. Semerkant gibi güzel bir şehir Moğollar tarafından yağmalanmış ve taş üzerinde taş kalmamıştır. Harzemşahların Bu kolay yenilgisinin ardından Moğolların kabiliyet alanı genişlemiş ve önü açılmıştır. Bu açılımı neticesinde Cengiz Han dan sonra gelen Hülagü ve Kubilay gibi çocukları İslam dünyasını tehdit etmeye devam etmiş ve Bağdat’a kadar ilerlemişlerdir.

İlgili Video

Social Media Exchange Website - Likenation

Bunlara Baktınızmı?

Adnan DAN on FacebookAdnan DAN on PinterestAdnan DAN on TwitterAdnan DAN on Youtube
Adnan DAN
Aslında çokta özel biri değilim.. Biraz ukala olduğumu söylerler.. Bildiğimi anlayabilen insanlara sunmayı severim..

Sürekli sorgulama modundayım.. Neden dünyadayız, nereye gideceğiz, bu kadar basitmi yaşamak, vs. vs.. Cevaplarını bulamadığım onlarca sorum var..

Gerçekten dost bildiğim insanların sayısı bir elimin parmaklarının sayısını geçmez.. Onlarca insan arasında kendimi hep yanlız hissederim..

Ben insanım.. Adımı Adnan koymuşlar, soyadımsa zaten otomatik olarak eklenmiş DAN olarak.. Kuralları sevmem.. Ama uymak zorunda olduğumuda bilirim.. Sevmediğim öyle çok şey yapıyorumki, bu bana mutsuzluk veriyor çok zaman.. Birini sevmeyi, aşık olmayı, ona güvenmeyi çok istiyorum.. Olmayınca olmuyor, zorlamıyorum.. Hayat garip.. Ben o gariplik içinde yüzen biriyim işte..

Düşünceleriniz Bizim İçin Önemlidir