Sitemizde 15 kategori'de 779 adet yazı yazılmış ve 233 yorum bulunmaktadır.

Eyl 092017
 

Bereket Duası bir karıncanın yağmur yağması amacıyla yaptığı dua olarak inanılan ve bu sebeple “karınca duası” denen bu dua güvenilir kaynaklarda yer almamaktadır. Bu sepeple kaynağı belli olmayan duaların okunmasını çok doğru değildir. Fakat bereket duasında Allahu Teala’nın isimleri ve bazı sahabelerin isimlerinin geçmesi nedeniyle okunmasında bir sakınca görülmemektedir yinede Peygamberimizden gelmeyen ve kaynağı belli olmayan duaların yapılması doğru olmayan bir durumdur temkinli yaklaşmakta fayda vardır. Allah bizleri yanlış olan şeylerden bilmeyerek işlediğimiz günahlardan korusun.

  • Karınca Duasının Sırrı

Hayvanlarla konuşma özelliğine sahip olan Hz. Süleyman bir kıtlık döneminde bir toplulukla şehrin dışına yağmur duasına doğru çıkmaktadır. Yolda bir karınca dikkatini çeker. Zavallı hayvan sırtüstü yatmış, ayaklarını göğe doğru uzatmış, çırpınırken dua etmektedir. Hz. Süleyman Karıncanın duasına kulak kabartır. Karınca şöyle dua etmektedir;

Allah’ım bizi Sen var ettin… Ve Senin rahmetin olmadan biz yaşayamayız Ya bize su verirsin ya da bizi helak edersin. Emir, ferman senindir.

Hz.Süleyman ‘ın gözleri yaşarır. Ve az sonra Hz Cebrail’ın getirdiği bir haberle de coşar, taşar, ağlamaya başlar. Cebrail, o karıncanın duasının kabul edildiği haberini getirmiştir.

Peygamber yanındaki topluluğa döner:

Dönün” der “Siz başkasının duasıyla sulanacaksınız.

Gerçek ismi ile bereket duası olarak bilinen bu güzel dua adı da üstünde olduğu üzere okunduğu ya da dillerde ve gönüllerde olan her yere bolluk getirmesi amacı ile söylenmektedir. Bilindiği üzere birçok yere bazı zamanlar sadece güneş gelir ve çok uzun bir süre yağmur yağmaz. Ya da bir yere büyük bir fakirlik gelir ve birçok kimse belli bir süre düzlüğe çıkamaz daha bunun gibi birçok değişik durum söz konusudur. Bunun için ise bu güzel duanın okunması o yere bolluk getirecektir.

Karınca Duası Okunurken büyük bir inanç içerisinde söylemek gerekmektedir. Yani Allah’a olan inancın ne kadar büyük olduğunu herkes içinde büyük bir sevgi ile hissederek bu duayı okumalı ve zorluk olan birçok yere bolluk ve bereket getirmeli. Bu belki bir ev belki bir iş yeri ya da hatta bir köy ve ülke bile olabilir. Bunun için sadece Allah büyük bir inanç ile sarılmak ve ondan bu güzel dua aracılığı ile yardım istemektir. Bu yüce duanın Türkçe anlatımında ise Tevrat, İncil, Zebur ve Kuran’ı indiren yüce rabbim denmektedir. Güç ve kudret sadece büyük ve yüce olan Allah’a aittir diye buyrulmuştur duanın içerisinde. Allah’tan başka ilah yoktur ve Hz Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir denmiştir. Bu güzel sözleri barındıran dua içerisinde yüce yaratan rızık istenmekte, Allah’ın rahmeti ve merhameti için bu dua yapılmaktadır.


Bu noktada Yüce Allah’tan karınca duası ile bunlar istenirken asıl önemlisi çalışmak ve kendi rızkını çıkarmak için güç istenmelidir. İnsan kendi emeği ile çalışıp bir şeyleri doğru bir şekilde başarırsa Allah o insanın yolunu zaten açacaktır. Bu yüzden mal ve servet var ise israf etmeden, elde olan bütün imkânları doğru ve adaletli bir şekilde kullanmak ile zaten o kişi bereketi bulacaktır. Bu yüzden bu güzel dua sadece evlere ya da iş yerlerine asılarak veya da kişi kendisi söyleyerek bırakmamalıdır.

Aynı zamanda eşine ve çocuklarına da öğretmeli, çevresinde olan herkesin bu güzel duanın öğrenmesi için büyük bir iyi niyet ve kalben inanç ile gayret göstermelidir. İnsanın en zor anında sığınacağı en büyük yer Allah inancıdır. Bu inanca sahip olmak için ise büyük bir şevkle bu halk arasında karınca duası olarak bilinen ve gerçekte bereket duası olan bu duayı iyi bilmelidir.

Karınca Duası

Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.

Türkçe Meali

Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin İsmailin, İshak ve Yakubun rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehfin isimleri)

  • Sesli Dinleyin

Social Media Exchange Website - Likenation

Bunlara Baktınızmı?

Adnan DAN on FacebookAdnan DAN on PinterestAdnan DAN on TwitterAdnan DAN on Youtube
Adnan DAN

Aslında çokta özel biri değilim.. Biraz ukala olduğumu söylerler.. Bildiğimi anlayabilen insanlara sunmayı severim..


Sürekli sorgulama modundayım.. Neden dünyadayız, nereye gideceğiz, bu kadar basitmi yaşamak, vs. vs.. Cevaplarını bulamadığım onlarca sorum var..


Gerçekten dost bildiğim insanların sayısı bir elimin parmaklarının sayısını geçmez.. Onlarca insan arasında kendimi hep yanlız hissederim..


Ben insanım.. Adımı Adnan koymuşlar, soyadımsa zaten otomatik olarak eklenmiş DAN olarak.. Kuralları sevmem.. Ama uymak zorunda olduğumuda bilirim.. Sevmediğim öyle çok şey yapıyorumki, bu bana mutsuzluk veriyor çok zaman.. Birini sevmeyi, aşık olmayı, ona güvenmeyi çok istiyorum.. Olmayınca olmuyor, zorlamıyorum.. Hayat garip.. Ben o gariplik içinde yüzen biriyim işte..


 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(E Posta Tekrar)