Sitemizde 15 kategori'de 779 adet yazı yazılmış ve 233 yorum bulunmaktadır.

Nis 102016
 

Kabala İttifakıKabala İttifakı, asırlar boyu tasarladığı gibi, Müslüman Türkü; adı Türk, kendi Türk, Balkanlardan sildiği gibi; Türkiye ve Orta Doğu Coğrafyasından ve Tarihinden de, silmeyi hedeflemektedir…

Kaç asır evveliyatı olduğu bilinmeyen ve Vatikandan, Kabala İttifakına, intikal eden; Müslüman Türkü ve Türkiyeyi, Tarihten ve Coğrafyadan, Silme Tasarımının, teferruatları; Birinci Cihan Harbi Hazırlıkları yıllarında, meydana çıkarlar.

O zaman, bu Tasarımın, arkasında; Fransa, İngiltere, ve İtalya, bulunurlar…

Her şey teferruatlarına kadar; ince ince hesaplıdır. İşte, Birinci Cihan Harbi vesilesiyle, Balkanlardaki ve Ön Asyadaki Müslüman Türkler; son defa, toplu olarak, Kabala İttifakı Maşası, Osmanlı Hanedanlığı bayrağı altında, toplanılarak, topluca kırdırılırlar… Çanakkale, Sarıkamış, Yemen…

Birinci Cihan Harbi muharebelerinde Müslüman Türk; on dört, on üç yaşında, çocuklarına kadar; İngilizin, Fransızın, Müstemleke askerine ve insan yerine koymadıkları, Avustralyalılara, kırdırılır…

Fransız, İngiliz, İtalyan milletleri; Müslüman Türkleri kırarken; fazla zayiat vermezler. Onlar, Türkleri kırdırmak için, müstemleke askerlerini, kullanırlar. Bundan sonrası, yani, Müslüman Türkü ve de Türkiyeyi tarihten, coğrafyadan, silmek, kolay olacaktır…

Sonunda, “Sevres Muahedesi” adını, alacak olan mezkûr Kabala Tasarımı; Birinci Cihan Harbinden evvel, İttifaka davet edilen, Rusyaya; Londrada, müzakereler esnasında, açıklanır…

Daha o zaman, yani Cihan Harbi henüz başlamadan evvel; Rusya ile müzakerelerde; Türk topraklarında kurulacak Yunan, Ermeni, Kürt devletlerinden, bahsedilir…

Hâlbuki o zaman, Kürt, henüz “Mesele” hâline getirilmemiş; Yunan, Müslüman Türkün topraklarını, işgal etmemiş; Ermeniyle alâkalı, “Tehcir” denilen hadise, henüz gerçek olmamıştır…

Demek istediğim, tabiî olarak, yani kendiliğinden, türeyen; aslında ne “Ermeni Meselesi”, ne de “Kürt Meselesi”; ne “Ermenilerin, Ermeni Devleti Kurma Harekâtı” ne de “Kürtlerin, Kürt Devleti Kurma Harekâtı” vardır…


Bunları; “Ermeni Meselesi”, “Ermeni Devleti Kurma Harekâtı” veya “Kürt Meselesi”, “Kürt Devleti Kurma Harekâtı” yapan; Kabala İttifakı ve onu temsil eden, ABD vardır. Kabala İttifakına göre, Müslüman Türkün topraklarında; Yunan, Ermeni, Kürt devletleri kurulacak; kurulan bu devletler, İsrailin hükmüne bırakılacaklardır.

Yani, Türkiye`ye kadar, Balkanlar, Avrupa Hrıstıyan Âlemi Hükmünde; Balkanlardan itibaren; Türkiye, Orta Doğu, İsrailin hükmünde…

Buna göre, sulhte ve harpte; Ermeni meselesini de, Kürt meselesini de, Rum Meselesini de; Kabala İttifakı çıkartır; harekâtlarını da, o başlatır, o çalıştırır, o, idare eder…

Kabala İttifakı; İki binli yıllarda, başlattığı “Dinler Arası Hogörü Harekâtıyla”; Türkiyede kurulacak, Yunan ve Ermeni devletlerinin, temellerini atar…

Bizim, “Dinler Arası Hogörü Harekâtıyla” alâkalı; “Kilise Kalıntıları” ve “Kilise Viraneleri” hakkında, geçenki yazımızda, dile getirdiğimiz hadiselerin, cereyanında; Müslüman Türklerin arasında; tarihe karışan,

Ortodoks ve Ermeni Mezhebini ikrar eden, Türklerin de, yaşadıkları yerlerde; gördüğümüz gibi, Türke yabancı olan Yunan ve Ermeni, adeta peydahlanırlar.

Peydahlanan bu Grek ve Ermeninin; Ortodoks ve Ermeni Mezhebini ikrar eden Türklerle; Ortodoksluktan ve Ermeni mezhebini ikrar etmelerinden, başka; alâkaları yoktur. Tekrarlıyorum; bu yerlerle ve Ortodoks

Türkle, Ermeni mezhebini ikrar eden Türkle; Ermeninin ve Yunanın, Ortodolsluktan ve Ermeni mezhebini ikrar etmelerinden, başika, alâkaları yoktur. Yunan ve Düzmece Ermeni, kültür ve dil bakımından, tamamen Türke yabancıdırlar…

Türkiye Cumhuriyeti Devleti topraklarında, Müslüman Türke yabancı Yunan ve Ermeninin, peydahlanmaları; Devlette, Kemalist Nüvenin, tesir gücünün; 1970 İhtilâlinden sonra; hemen hemen, sıfıra indirilmesiyle, olur.

O zamandan, itibaren; Devlet, Cumhuriyetin “Ne Mutlu Türküm Diyene!” diye, yücelttiği Esas Unsuru Türke; Tarihini öğretmez olur ve Türkü, kültüründen, uzaklaştırır.

O zamandan itibaren; Devletin Esas Unsurunun; farklı dinler ikrar eden, farklı milliyetler olduğu; Anayasa ile ilân edilmeye, hazırlanılır. Sene 1970…

Kabala İttifakının, öncülük ettiği, bu siyaset esasında, ülkede; “Sağ-Sol Kavgaları” diye bilinen; aslında Kendilerini Türk İslâm Bilenlerle; kendilerini Türk İslâm Bilmeyenler arasında, savaş başlatılır.

Seksenli yıllara gelindiğinde; yapılacak seçimlerde; kendilerini Türk İslâm Bilenler, seçimleri kazanmak üzeredirler ki; Kabala İttifakı, Türk Ordusundaki çocuklarına, ihtiâl yaptırtır ve zafer, kendilerini Türk İslâm Bilenlerin, ellerinden, alınır…

Seksen İhtilâlinden, sonra; 1970 İhtilâlinde başlatılan; Türk milletini, Türksüzleştirme; Kabalanın plânladığışekilde devam eder…

İlgili Video

Social Media Exchange Website - Likenation

Bunlara Baktınızmı?

Adnan DAN on FacebookAdnan DAN on PinterestAdnan DAN on TwitterAdnan DAN on Youtube
Adnan DAN

Aslında çokta özel biri değilim.. Biraz ukala olduğumu söylerler.. Bildiğimi anlayabilen insanlara sunmayı severim..


Sürekli sorgulama modundayım.. Neden dünyadayız, nereye gideceğiz, bu kadar basitmi yaşamak, vs. vs.. Cevaplarını bulamadığım onlarca sorum var..


Gerçekten dost bildiğim insanların sayısı bir elimin parmaklarının sayısını geçmez.. Onlarca insan arasında kendimi hep yanlız hissederim..


Ben insanım.. Adımı Adnan koymuşlar, soyadımsa zaten otomatik olarak eklenmiş DAN olarak.. Kuralları sevmem.. Ama uymak zorunda olduğumuda bilirim.. Sevmediğim öyle çok şey yapıyorumki, bu bana mutsuzluk veriyor çok zaman.. Birini sevmeyi, aşık olmayı, ona güvenmeyi çok istiyorum.. Olmayınca olmuyor, zorlamıyorum.. Hayat garip.. Ben o gariplik içinde yüzen biriyim işte..


 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(E Posta Tekrar)