Sitemizde 15 kategori'de 779 adet yazı yazılmış ve 233 yorum bulunmaktadır.

Ara 012016
 

gematriaGematria kelimesini ilk kez az evvel izlediğim Arrow dizisinde duydum.. Dizide kısa bir açıklama yapılması ile birlikte hemen “Nedir bu?” diye araştırmaya başladım.. Oldukça ilginç şeyler çıktı karşıma.. E bende bu tip konulara meraklı biri olarak daha fazla araştırdım.. Bakın neler çıktı Gematria hakkında..

Gematria, Kabala’yı esas alarak sözcükler ve sayılar üzerine yapılan kabalistik çalışmalarla ilgili bir uzmanlık alanıdır. Gematria’da, ebced hesabında olduğu gibi, alfabenin (İbrani alfabesinin) her harfine nümerik bir değer verilir. Böylece her sözcüğün belirli bir sayısal değeri olmasının yanı sıra, sayısal değeri birbirine eş olan birçok sözcük olabilir, yani herhangi bir sayı birkaç sözcüğü temsil edebilir. Aynı sayısal değeri taşıyan sözcükler birbirine eş olarak kabul edilirler ki, Gematria çalışmalarındaki temel yöntemlerden biri bu sayısal değeri aynı olan sözcükleri birbirlerinin yerine kullanmaktır.

Harflerin Sayısal Değerleri

gematria

 • 1 Alef א
 • 2 Bet ב
 • 3 Gimel ג
 • 4 Dalet ד
 • 5 He ה
 • 6 vav ו
 • 7 Zayin ז
 • 8 Het ח
 • 9 Tet ט
 • 10 Yod י
 • 20 veya 500 Kaph כ, ך
 • 30 Lamed ל
 • 40 veya 600 Mem מ, ם
 • 50 veya 700 Nun נ, ן
 • 60 Samek ס
 • 70 Ayin ע
 • 80 veya 800 Pe פ, ף
 • 90 veya 900 Tsadik צ, ץ
 • 100 Kuf ק
 • 200 Reş ר
 • 300 Şin ש
 • 400 Tav ת

Nasıl Hesaplayacaksınız?

Ad ve Soyadınızı yazın bir kenara.. Yukarıdaki Tabloda her bir harfe karşılık gelen rakamları yanyana yazın..

Örnek: Adnan Dan : a+d+n+a+n+d+a+n yani üstteki tabloya göre = 1+4+50+1+50+4+1+50= 161 Şimdi çıkan 161 toplamınıda birbiri ile toplayalım: 1+6+1= = işte benim sayılam adım buymuş Yani 8.

Kabalacılık, Masonluk, Bektaşilik, Mevlevilik kısaca Batıni olan bütün bu yaklaşımlar arasında inanç, simge ve ritüel benzerlikleri vardır. Bu başlı başına bir kitap konusudur. Bu şekilde, yapılar kendilerine özgü sadece üyelerinin anlayabileceği diller oluşturmuşlardır. Tabiki her üye de konunun bütününe hakim olamaz. Çünkü sırlar aşağıdan yukarı doğru artmaktadır. Gematria geçmişi 1000 lerce yıl olan kutsal metinlerle de uyumlu bir şifreleme sanatıdır. Temelinde İbranice dilinin harflerinin rakamsal toplamına dayanan bir algoritması vardır. İslam mistisizminde bu ebcet hesabı olarak karşımıza gelir. Batıni inancın yani zahiriye değil, görünenin ardında olana bakmanın en temel yollarından bir yolu olduğu iddia edilir.

Her bir kelimeyi sayıya çevirirsiniz bununda bir anlamı olur. Böylece bir kelime açık anlamından çok daha farklı anlamlara da gelebilir. Gematria’sı yani ebcedi aynı olan sayılar birbiri yerine de kullanılabilir. Ebcet hesabında sayılar Arap alfabesine göre değil, İbrani alfabesine göre kullanılır. Çünkü kaynağı da orasıdır. Bu yöntemle olayların, yapıların tarihi, doğum ve ölüm tarihleri ya da pek çok başka şey verilebilir.

gematria

Kelimelerdeki harflere göre aşağıdaki rakamların toplanılmasıyla değişik anlamlar çıkmaktadır. Bazı örnekler vereceğim.


Kanuni Sultan Süleyman konusunu aşağıda genişçe işleyeceğim. Ama bu kabala olaylarına onlarında girmeleri de manidardır. Kanuni Sultan Süleyman ve Roxalane (Hürrem) ‘ın oğlu 2. Selim ya da Sarı Selim adına, Mimar Sinan sorumluluğunda emekçilerin yaptığı Selimiye Cami’nin Hünkâr Mahfilindeki çini bezemelerin içine Sinan’ın gizlice, Muhammed ve Alidiye 4 defa yazdırmasına ve bunun yüzyıllarda anlaşılamamasına baktığımızda 2.Selim cihan sahibi midir yoksa adına yapılan caminin içine inançlarını açıkça yazdıramayacak kadar Hanefi/Sunni ulemadan çekinen ve inançlarını bile ifade edemeyen biri midir?

Sinan’ın kuşkusuz 2. Selim’in bilgisi dâhilinde, Selimiye Cami’nde Ebced hesabıyla mimari oranlar kurması ve bunu da gizli yapması ne kadar dramatiktir. Ali Ebced hesabıyla 110, Allah da ebced hesabıyla 66 sayılarına karşılıktır. Selimiye’de kubbe yüksekliği Ali’nin 12 katı yani 12*110’dur. Bu da Bektaşi geleneği ile 12 imamı simgelemektedir.

Şimdi daha net Gematria nasıl bir şeymiş, beraberce öğrenelim.

זית  İbranicesi zeytin demektir. Gematriası ise Zayin(7)+Yud(10)+Tav(400)=417 demektir.

417 sayısı Nuh’un gemisini simgelemektedir. Bu simge, Nuh’un gemisindekilerin (her çift hayvandan birer çift, yenmesi dinen caiz olanlardan da yedişer çift aldığı gemi) tufandan kurtuluşun simgesi olarak, Nuh’un gönderdiği güvercin gagasında zeytin dalıyla gelmesidir.


Orhan Pamuk’un “Yeni Hayat” kitabını okuyanlar bilir. Bir kitap var onu okuyanın hayatı değişiyor. İsmi de Kara Kitap.

שחור  kara

ALEF(1) + HAV(5)+ VAV+ DALET(4)=10

Vav burada birleştirici harf olduğundan hesaba katılmaz. Gematriası 10’dur o zaman. “Yud” un sayısal değeri de 10’dur. Yud ya da yod. Zohar’da tüm canlıların başını temsil ediyor. “Sefer a Zohar”yani “Zohar kitabı”. Kabala’nın iki temel metininden biridir. Sefer(h)a Zohar Larousse’a göre “Aydınlığın Kitabı” demektir. Zohar’ın aydınlık anlamına geliyor. Zohar’ın bir diğer anlamı da Çoban Yıldızı yani “Zühre”dir.

Adem ebced hesabına göre:

Elif(1)+Dal(4)+Mim(40) =45

4+5=9

9. ebced hesabına göre Zuhal burcunu temsil ediyor.

Zühal = Ze(7)+Ha(8)+Lam(30)=45

İslam mistisizmine göre, tasavuffa göre, Adem Zühal burcundan. Yazmadığımız dokuz’un Kabalacılara göre neyi temsil ettiği. 9 = satürn’ün bir diğer adı da Zühal’dır.

İbrani alfabesinde 9 sayısını temsil eden harf “tet”tir. Tet’in mistik anlamı ise“Tov”. “Tov” İbranice iyi, hoş demek. Zaten, Adem mükemmel insan, kabalacının ulaşmaya çalıştığı insanla çakışıyor. Bu insanın simgesel olarak rengi de kırmızı.


Orhan pamuk’tan alınan şifreli bir yazı ile programımıza devam ediyoruz. “Mavi

כחול  mavi

Kaf(20) + Ked(7) + Vav + Lamet(30) = 57

Kabalaya göre 57 ölüm ve günah demektir. Bu kadarı da bize yeter. Orhan Pamuk romanında kodladığı, katil olarak gösterdiği islam tipolojisinin lacivertliği de buradan gelmekte.

Bektaşilikte de mavi Muaviye’nin ve Yezid’in rengi olarak lanetlenmiş bir renktir. Bektaşilere göre Kırmızı Hz. Ali’nin, beyaz Hz. Muhammed’in, Siyah ise Hz. Fatma’nın renkleridir.


לבן  beyaz

Lamed(30) + Kaf(20) + Vav(6)=56

56” İsrailoğullarına saldıran Amalek’i yani Filistinlilerin bu saldırısını simgeliyor. Filistinlilere düşmanlık sadece siyasi değil, derin inanç temelleri de var.

Notcuk:

Sufilik ile ilgili okuduğum kitaplarda, dünyada her devirde yaşayan 56 tane Tanrı idrak müridin (Meczub-u Kâmil) olduğunu yazıyordu. Bu Meczuplardan 8 tanesi kimliği açıktır fakat 48 tanesi gizli bir şekilde hizmet amaçlı çalışır. Bu noktada tezimi doğrulayan bir noktaya geliyorum. Evren’de karşıtlık ilkesine göre bu gizli örgütlenmenin karşıtının da iyi niyetli olarak varolması gerekmektedir. Bu noktada masonları araştırırken Meczub-u Kamil’leri de de en az onlar kadar araştırmak gerekmektedir. Bu insanların öğretileri karşı tarafın yarattığı tahribatı düzeltebilecek yegâne kaynaktır. Hatta kliplerini mason localarında çekerek bu konu da öncülük yapan Can Bonomo, “Meczup” adlı şarkısının sözleri incelendiğinde bu savaşı açıkça anlatmaktadır. Bu şarkıya aşağı bölümlerde tekrar değineceğim.


Kar’da roman kahramanı, otelin 203 numaralı odasında kalıyor. Bu oda numarası romanda iki kez geçiyor; bu bir tesadüf değildir deyip araştırdık. 203’ün kabala’ya gematriaya göre anlamlarından birisi yabancı demek. Roman kahramanı da Kars’a yabancıdır. 203 bir diğer anlamı 3’lü birliğin kısaltması olan harflerin sayısal değeri olarak teslisi sembolize etmesi.

Kar ne demek bu arada

Kar = Şeleg: Şin(300) + Lamed(30) + Girnel(3) = 333

Kitabı alanlar uzunca arkadaşımız Orhan Pamuk’un ne demek istediğini göreceklerdir. İbranice kar demek olan şeleg’in gematriası ile unutkanlık anlamına gelen “siçça” aynı anlama geliyor. Kar aynı zamanda unutkanlığında simgesi. İbranice karça sözcüğünün anlamı da soğuk. Bizim bildiğimiz, kullandığımız kar sözcüğünün anlamı da soğuk. Bizim bildiğimiz, kullandığımız kar sözcüğü de buradan geliyor olabilir. Amalek saldırısı beklenmedik bir şey ve bizim soğuk duş etkisi diye tabir ettiğimiz şekilde İsrailoğulları da şaşırıyor. Ancak Tanrı İsrailoğullarını soğukkanlı yapıyor. Soğuk ile Amalek, düşman burada özdeşleştiriliyor. Tanrı’nın yolundan ayrılıp kötülük yapmak için de Amalek bizi unutkan yapıp, Tanrı’ya hizmetten uzaklaştırıyor.

Kar diyalektik bir anlayışla hem kötülüğün yani Amalek’in hem de iyiliğin yani Tanrı’nın simgesi oluyor. Paradoksal gibi duruyor ama izahı şu: Unutursan, Tanrı’nın hizmetinden çıkarsan, kötülüğün tarafına geçersin. İyilikte kötülükte karın içinde saklı. Bir seçim ile Amalek tarafında mı yoksa tanrının tarafında mı olacağız?

Kitabın arka tarafına basılan Kar Kristali ile Yahudilerin Hayat Ağacı arasındaki benzerlik de çarpıcı.

Yani Nobel dediğimiz şeyde çok önemli değil bence ama bu kadar sıradan bir kitaba ödül verilmesi zaten beni şaşırtmıştı. Çokta önemli bir insanmış gibi, Avrupa ve Amerika’lı sanal entellektüellerin yanlarında kat kat poz vermesi samimiyetinden çok kime çalıştığını göstermektedir. Radikal gazetesi ve gazetenin mualifleri de bu herifi adam yerine koyar, bir de devrimci gibi lanse etmez mi? İnsanın çıldırası geliyor.

Social Media Exchange Website - Likenation

Bunlara Baktınızmı?

Adnan DAN on FacebookAdnan DAN on PinterestAdnan DAN on TwitterAdnan DAN on Youtube
Adnan DAN

Aslında çokta özel biri değilim.. Biraz ukala olduğumu söylerler.. Bildiğimi anlayabilen insanlara sunmayı severim..


Sürekli sorgulama modundayım.. Neden dünyadayız, nereye gideceğiz, bu kadar basitmi yaşamak, vs. vs.. Cevaplarını bulamadığım onlarca sorum var..


Gerçekten dost bildiğim insanların sayısı bir elimin parmaklarının sayısını geçmez.. Onlarca insan arasında kendimi hep yanlız hissederim..


Ben insanım.. Adımı Adnan koymuşlar, soyadımsa zaten otomatik olarak eklenmiş DAN olarak.. Kuralları sevmem.. Ama uymak zorunda olduğumuda bilirim.. Sevmediğim öyle çok şey yapıyorumki, bu bana mutsuzluk veriyor çok zaman.. Birini sevmeyi, aşık olmayı, ona güvenmeyi çok istiyorum.. Olmayınca olmuyor, zorlamıyorum.. Hayat garip.. Ben o gariplik içinde yüzen biriyim işte..


 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(E Posta Tekrar)