Sitemizde 15 kategori'de 775 adet yazı yazılmış ve 227 yorum bulunmaktadır.

May 012017
 

Birinci Tabletin Özeti

 • Sümer’in yıkımına ağıt Nükleer bulut yayılırken tanrılar şehirlerinden nasıl kaçtılar
 • Tanrılar Meclisindeki Görüşmeler
 • Dehşet Silahlarını serbest bırakmakla ilgili meşum karar
 • Tanrıların kökeni ve Nibiru’daki ürkütücü silahlar
 • Nibiru’nun kuzey – güney savaşları, birleşme ve hanedan saltanatları
 • Nibiru’nun güneş sistemindeki yeri
 • Küçülüp incelenen bir atmosfer iklim değişikliklerine sebep olur
 • Atmosfere kalkan yapmak için altın elde etme girişimi başarısız olur
 • Bir gaspçı olan Alalu volkanik gazları harekete geçirmek için nükleer silahları kullanır
 • Hanedanın varisi Anu, Alalu’yu tahtan indirir
 • Alalu bir uzay aracı çalığ Nibiru’dan kaçar

İkinci Tabletin Özeti

 • Alalu’nun nükleer silahlarla donanmış uzay aracıyla uçuşu Rotasını Ki’ye, yedinci gezegene (Dünya) çevirir
 • Niçin Dünya’da altın bulmayı ummaktadır
 • Güneş Sisteminin kozmogoni; Tiamat’ın suyu ve altını
 • Nibiru’nun dış uzaydan gelip ortaya çıkışı
 • Göksel Savaş ve Tiamat’ın parçalanması
 • Tiamat’ın bir yarısı olan Dünya ondan sularını ve altını miras alır
 • Tiamat’ın ana uydusu Kingu. Dünya’nın Ay’ı haline gelir
 • Nibiru’nun kaderi sonsuza dek Güneş’in etrafında dönmektedir
 • Alalu’nun gelişi ve Dünya’ya inişi
 • Altın bulan Alalu, Nibiru’nun kısmetini ellerinde tutmaktadır.

Üçünü Tabletin Özeti

 • Alalu haberi Nibiru’ya ışınlayıp yeniden krallık iddiasına bulunur
 • Şaşıran Anu meseleyi krallık meclisine sunar
 • Anu’nun Önde Gelen Oğlu Enlil, olayı yerinde doğrulamayı önerir
 • Anu’nun İlk Oğlu ve Alalu’nun damadı olan Ea bu iş için seçilir
 • Ea gök sandalını bu yolculuk için hünerle donatır
 • Anzu tarafından uçurulan uzay gemisi elli kahramanı taşımaktadır
 • Zorlukları atlatan Nibirulular, Dünya’nın manzarasına kayran kalır Alalu’nun yönlendirmesiyle, suya inip kıyıya çıkarlar
 • Evden Uzaktaki Ev’i, Eridu’yu yedi günde kurarlar
 • Sulardan altın çıkartma işlemine başlar
 • Miktar çok az olmasına rağmen Nibiru hemen yollanmasını talep eder
 • Pilotlardan biri olan Abgal bu yolculuk için Alalu’nun gemisini seçer
 • Yasaklanmış nükleer silahların gemide oldugu keşfedilir
 • Ea ve Ebgal Dehşet Silahlarını gemiden çıkartıp saklarlar

Dördüncü Tabletin Özeti

 • Nibirulular azıcık altın tedariğine bile sevinirler
 • Altının atmosfere kalkan olarak kullanımı sınanır ve başarılı olur
 • Dünya’ya daha cok kahraman ve yeni araç gereç yollanır
 • Sulardan altın çıkartma işlemi hayal kırıklığı yaratmayı sürdürür Ea, Abzu’da derinlerden kazılıp çıkartılması gereken altın kaynakları bulur
 • Önemli bir karar için Enlil, sonra Anı Dünya’ya gelirler
 • Üvey kardeşler kavga edince alacakları görevler kurayla belirlenir
 • Enki (Dünya’nın Efendisi) unvanını alan Ea Abzu’ya gider
 • Enlil, sabit tesisleri geliştirmek için Edin’de kalır
 • Anu ayrılmaya hazırlanırken Alalu’nun saldırısına uğrar
 • Yargılanan Yediler Alalu’yu Lahmu’ya sürgün cezasına çarptırırlar
 • Anu’nun kızı Ninmah tıp subayı olarak Dünya’ya yollanır
 • Lahmu’da (Mars) uğrayan Ninmah, Alalu’yu ölmüş bulur
 • Alalu’nun yüzünü andıracak biçimde oyulan bir kaya onun mezar taşı olur
 • Anzu’ya Lahmu İstasyonunun komutası verilir

Beşinci Tabletin Özeti

 • Ninmah bir grup kadın hemşire ile Dünya’ya varır
 • İksir sağlayan bitkiler yetiştirilmesi için tohumlar getirir
 • Enlil’e, evlilik dışı beraberliklerinden doğan oğlu Ninurta’nın müjdesini verir
 • Enki, Abzu’da bir mesken ve maden ocakları kurar
 • Edin’De, Enlil uzay ve diğer tesisleri kurar Dünya’daki Nibiruluların ( ‘ Anunnakiler ‘ ) sayısı altı yüzü bulur
 • Üç yüz ‘İgigi ‘ Lahmu’daki (Mars) tesisleri işletir
 • Sud’a zorla sahip oldugu için Enlil sürgüne gönderildiği sırada saklanan silahları öğrenir
 • Sud, Enlil’in eşi Ninlil olur, ona bir oğul doğurur (Nannar)
 • Ninmah Abzu’ya gidip Enki’ye katılır, ona kız çocuklar doğurur
 • Enki’nin eşi Ninki, oğulları Marduk ile gelir
 • Enki ve Enlil daha çok oğullar edindikçe Dünya’da kabileler oluşur
 • Çektikleri güçlükler nedeniyle İgigiler, Enlil’e karşı bir darbe yapar
 • Ninurta, onların önderi Anzu’yu hava savaşlarında yener
 • Daha çok altın çıkartmaları izin zorlanan Anunnakiler isyan eder
 • Enlil ve Ninurta isyancıları suçlarlar Enki yapay yolla İlkel İşçiler oluşturmayı önerir

Altıncı Tabletin Özeti

Duyduklarına inanamayan önderlere Enki bir sır açıklar:  Abzu’da, Anunnakileri andıran bir yaratık serbestçe dolaşmaktadır,  Onun yaşam özü Anunnakilerin yaşam özüyle çoğaltılarak Zeki bir İlkel İşçi olması için niteliği arttırılabilir. Enlil, Yaratmak Her Şeyi Başlatan Baba’ya mahsustur, diye bağırır Ninmah, Suretimizi zaten mevcut bir yaratığa vereceğiz, diye savunur    Hayatta kalabilmek için altına fena halde ihtiyacı olan önderler ‘evet’ derler  Enki, Ninmah ve Enki’nin oğlu Ningişzidda deneylere başlarlar Pek çok başarısızlıktan sonra kusursuz model Adamu elde edilir  Bubaşarısından dolayı Ninti ( ‘Yaşam Hanımı’ ) unvanını alır  Enki’nin eşi Ninki dişi Dünyalının, Ti-Amat’ın biçimlendirilmesine yardım eder   Melez olan Dünyalılar çiftleşmekte ama üreyememektedirler Ningişzidda onların Yaşam Ağacına iki önemli dal daha ekler  Onaylanmamış işler yapıldıgını keşfeden Enlil, Dünyalıları kovar.

Yedinci Tabletin Özeti

 • Abzu’ya dönen Adamı ve Ti-Amat’ın çocukları olur
 • Dünyalılar çoğalıp madenlerde ve hizmetkar olarak çalışmaya başlarlar
 • Enlil’in ikiz torunları Utu ve İnana doğar
 • Anunnaki çiftlerinin Dünya’da çocukları doğar
 • İklim değişiklikleri Dünya ve Lahmu’da güçlüklere sebep olmaktadır
 • Nibiru’nun yörüngesi üstünde yol alırken yaklaşmasına afetler eşlik eder
 • Enki ve Marduk Ay’ın inceler ve buasının yaşanmaz olduguna karar verirler
 • Enki takım yıldızları ve Göksel Zamanı belirler
 • Kendi kısmetınden dolayı gücenik olan Enki, Marduk’a en üstün olacağı sözünü verir
 • Anu yeni uzay limanının komutasını Marduk’a değil, Utu’ya verir
 • Enki iki Dünyalı dişi ile birleşir Biri Adapa adlı oğul, diğeri Titi adlı bir kız doğurur
 • Babaları oldugunu saklayan Enki onları buluntu cocuklar olarak yetiştirir
 • Çok zeki olan Adapa ilk Uygar İnsan olur
 • Adapa ve Titi çiftleşir; iki oğulları olur: Ka-in ve Abael

Sekizinci Tabletin Özeti

 • Adapa’nın geniş kavrayışı Nibiru’nun alimlerini şaşırtır
 • Anu’nun buyrugu üstüne Adapa Nibiru’ya götürülür
 • Bir Dünyalının ilk uzay yolculugu
 • Enki Adapa’nın babasının kimliğini Anu’ya açıklar
 • Enki yaptıgı işi, besin ihtiyacının kalmaması bahanesiyle haklı çıkarır Adapa çiftliğe ve çobanlıga başlamak üzere geri yollanır Enlil ve Enki tahıl tohumları ve davar nesilleri oluştururlar
 • Ninurta Ka-in’e tahıl yetiştirmeyi öğretir
 • Marduk Abel’e çobanlıgı ve yün eğirmeyi öğretir
 • Su yüzünden dövüşürken Ka-in bir yumrukla Abel’i öldürür
 • Ka-in cinayetle suçlanıp sürgüne yollanır
 • Adapa ve Titi’nin başka çocukları olur ve aralarında evlenirler
 • Adapa ölüm döşeğinde, varisi olarak oğlu Sati’yi kutsar Torunlarından biri olan Enkime,
 • Marduk tarafından Lahmu’ya götürülür

Dokuzuncu Tabletin Özeti

 • İnsanlık çoğalır; Adapa’nın soyu kraliyeti oluşturur
 • Enlil’e karşı gelen Marduk bir Dünyalı kadını eş alır
 • Göksel karışıklıklar ve iklim değişimleri Lahmu’yu etkiler
 • İgigiler Dünya’ya inerek Dünyalı kadınları yakalayıp eş alırlar Rastgele ilişkilere giren Enki’nin bir insan oğlu olur, Ziusudra
 • Kuraklıklar ve salgın hastalıklar Dünya’da büyük ıstıraplara sebep olur
 • Bunu işlenen günahların mukadder cezası olarak gören Enlil anayurda dönmek ister
 • Gizemli bir elçi onları kaderlerine karsı gelmemeleri konusunda uyarır
 • Afete yol açacak Tufanın yaklaştıgını gösteren işaretler artar
 • Anunnakilerin çoğu Nibiru’ya dönmek üzere yola çıkarlar
 • Enlil, insanlıgın yok olmasına izin verecek bir planı zorla kabul ettirir
 • Enki ve Ninmah Dünya’nın Yaşam Tohumlarını koruma altına almaya başlarlar
 • Geride kalan Anunnakiler Tufan Gününe hazırlanırlar
 • Uyarı işaretini Aşağı Dünya’nın Efendisi Nergal verecektir

Onuncu Tabletin Özeti

 • Gizemli elçi bir rüya görümde Enki’ye görünür
 • Enki’ye oğlu Ziusudra aracılıgıyla insanlıgı kurtarması söylenir
 • Enki bir bahaneyle Ziusudra’yı bir denizaltı inşa etmeye yönlendirir
 • Tekneye bir kılavuz biner, yanında Dünya’nın yaşam tohumlarını getirir
 • Nibiru’nun yaklaşması Akdiyar’ın buz örtüsünün kaymasına neden olur Oluşan gel git dalgası Dünya’yı suyla kaplar
 • Geride kalan Anunnakiler Yörüngeden Dünya’nın başına gelenlere hayıflanırlar
 • Sular çekilir; Ziusudra’nın teknesi Kurtuluş Dağının üstüne oturur
 • Bir Kasırgayla aşağıya inen Enlil, Enki’nin hilesini keşfeder
 • Enki bunun Her Şeyin Yaratıcısı tarafından mukadder kılındığına Enlil’i ikna eder. Felaketten sağlam kurtulan İniş Platformunu geçici üs olarak kullanırlar
 • Orada kurulan Yaratılış Odasında tahıllar ve davarlar biçimlendirilir
 • Denizlerin Ötesindeki Diyarlardan bol miktarda altın bulunur
 • Eski diyerlarda yeni uzay tesisleri kurulur
 • Bunlar arasında iki yapay dağ ve aslan biçimli bir yontu vardır
 • Ninmah yeniden şiddetlenen rekabeti çözmek için bir barış planı önerir

On Birinci Tabletin Özeti

 • Uzay Limanının toprakları, Tilmun tarafsız bölge ilan edilir
 • Ninharsag olarak yeni bir unvan alan Ninmah’a bağışlanır
 • Marduk Kara Diyarları alır, Enlilciler Eski Diyarları
 • Marduk’un torunları tartışır; Satu, Asar’ı öldürür
 • Asar’ın eşi Asta kendi kendini dölleyerek Horun’u doğurur
 • Tilmun semalarındaki hava savaşlarında Horon, Satu’yu yok eder
 • Enlilciler başka bir uzay limanının yapımına girişmeden akıllıca oldugunu düşünmektedir
 • Enki’nin oğlu Dimuzi ile Enlil’in torunu İnana birbirlerine aşık olur
 • Sonuçlardan korkan Marduk, Dumuzi’nin ölümüne yol açar
 • Dumuzi’nin cesedini ararken İnana ölüme terk edilir ve sonra diriltilir
 • İnanna, Marduk’u yakalayıp cezalandırmak üzere bir savaş açar
 • Enlilciler, Marduk’un Büyük Tepede saklandıgı yere girerler
 • Marduk’u diri diri gömmek üzere en üst odayı mühürlerler
 • Marduk’un eşi Sarpanti ve oğlu Nabu onun yaşamının bağışlanması için yalvarırlar
 • Tepenin sırlarını bilen Ningişzidda, Marduk’a ulaşır
 • Hayatı bağışlanan Marduk sürgüne yollanır
 • Enki ve Enlil Dünya’yı oğulları arasında bölüştürürler

On İkinci Tabletin Özeti

 • Toprak kurur, ovalar ve nehir vadilerine yenıden yerleşirler
 • Denizlerin Ötesindeki Diyardan bol miktarda altın çıkar
 • Anu ve eşi Antu unutulmaz bir ziyaret için gelirler
 • Hatıralarını tazeleyen önderler Kaderin piyonları olduklarını fark ederler
 • İnsanlığa üç uygarlık bölgesi tayin ederler
 • Dünya’dan ayrılmadan önce Anu tarafından affedilen Marduk hala isyankardır
 • Birinci Bölge ve uzay tesisleri Enlilcilerin topraklarıdır
 • İnsanlıgın ilk uygarlıgı Birinci Bölge (Sümer) başlar Marduk kanuna aykırı bir fırlatma kulesi inşa etmek üzere bir bölgeye el koyar
 • Enlilciler tarafından engellenen Marduk İkinci Bölgeyi ele geçirir
 • Ningişzidda’yı (Tot) tahttan indirip uzak diyarlara sürgün eder
 • Kendisini yeni bir dinin en üstün tanrısı Ra ilan eder
 • Yeni bir uygarlıgın basladıgını göstermek üzere firavun saltanatını başlatır
 • Enlil, oğlu İşkur’u metal kaynaklarının koruyucusu olarak tayin eder
 • İnanna’ya Üçüncü Bölgedeki (İndüs Vadisi) hakimiyet bölgesi verilir

On Üçüncü Tabletin Özeti

 • Tanrılar için kutsal semtleri olan kraliyet şehirleri çoğalır
 • Yarı tanrılar saraylarda ve tapınaklarda kral ve rahip işlevi görmeye başlar
 • Marduk maliyetindeki takipçilerine ölümden sonra sonsuz yaşam sözü verir Sümer’de İnanna Diriliş inancını teşvik eder
 • Göksel alamet ve olacakları önceden bildirme taraftar kazanır
 • Marduk yaklaşan çağın kendı burcu Koç Çağı olacagını ilan eder
 • Ningişzidda bunun aksini göstermek üzere taş gözlemevleri inşa eder
 • İsyanlar, savaşlar ve istilalar Enlilci ülkelerin dengesini bozar Gizemli elçi Enlil’e görünüp bir afetin geleceğini bildirir
 • Hayatta kalanlara önderlik etmesi için bir Layık Adam seçmesi için Enlil’e talimat verir
 • Enlil, kraliyet ailesinden rahiplik yapan bir ailenin oğlu olan İbruum’u seçer
 • Nabu tarafından toplanan ordular uzay limanını ele geçirmeye kalkışırlar
 • Enki’Nin kararını iptal eden tanrılar Dehşet Silahlarına başvururlar
 • Ninurta ve Nergal uzay limanını ve günahkar şehirleri ortadan kaldırırlar Sürüklenen nükleer bulut
 • Sümer’deki herkese ve her şeye ölüm taşır

On Dördüncü Tabletin Özeti

 • Marduk’un seçtiği merkez olan Babil afetten etkilenmez
 • Enki bunu Marduk’un kaçınılmaz hakimiyetinin alameti olarak görür Enlil geçmiş, Kısmet ve Kader üstünde düşünür
 • Marduk’un en üstün olduğunu kabul eder ve uzak diyarlara çekilir
 • Erkek kardeşler duygu dolu bir vedalaşma yaşar
 • Enki, Geçmişi Geleceği önceden bildiren bir kılavuz gibi görür
 • Tüm olanları gelecek nesillere kalması için kayda geçirmeye karar verir
 • Yazıcı Endubsar’ın amblemi

Nibiru’lu Anu’nun İlk Oğlu Enki’nin sözleri budur. 

On dördüncü tablet : Efendi Enki’nin sözleri,
Eridu’nun evlatlarından biri olan
Udbar’ın oğlu baş yazıcı Endubsar tarafından
Büyük Efendi Enki’nin ağzından çıktığı gibi,
Ne bir eksik, ne bir fazla yazıldı.
Efendi Enki tarafından uzun ömürle kutsandım


Tabletlerde Geçen isimler sözlüğü

 • Abael: Kutsal kitaplarda erkek kardeşi Kayin tarafından öldürüldüğü anlatılan Habil.
 • Abgal: Uzay aracı kılavuzu; İniş Yerinin ilk komutanı.
 • Abzu: Enki’nin güneydoğu Afrika’da altın madenciliği yapılan hakimiyet bölgesi.
 • Adab: Ninharsag’ın Sümer’de tufan sonrasında kurulan şehri.
 • Adad: Enlil’in en küçük oğlu İşkur’un Akkad dilindeki adı.
 • Adamu: Genetik mühendislikle oluşturulmuş ilk başarılı İlkel İşçi, Adam.
 • Adapa: Dünyalı bir kadından doğan Enki’nin oğlu, İlk Uygar İnsan; kutsal kitaplarda geçen Adem.
 • Agade: Nibiru’nun savaş sonrasında kurulan ilk başkenti; Sümer ve Akkad’ın birleşik başkenti.
 • Ak Diyar: Antarktika.
 • Akkad: I. Sargon’ın idaresindeki Sümer’e eklenen kuzey toprakları.
 • Akkadca: Tüm Sami dillerinin anası olan dil.
 • Alalgar: Uzay aracı kılavuzu; Eridu’nun ikinci komutanı.
 • Alalu: Tahttan indirildikten sonra Dünya’ya kaçan ve altını keşfeden Nibiru kralı; Mars’ta öldü; sureti, mezarı olan büyük kayanın üstüne oyuldu.
 • Alam: Anşargal’in bir cariyeden doğan oğlu.
 • Amun: Sürgün edilen tanrı Ra için Mısır’da kullanılan isim.
 • An: Nibiru’nun ilk birleştirici kralı; Uranüs dediğimiz gezegenin adı.
 • Anak: Kalay metali.
 • Anib: Nibiru tahtına çıkan ardıllardan biri olan İb’in krallık unvanı.
 • Anki: An’ın Nibiru’da dogan ilk oğlu.
 • Annu: Mısır’daki kutsal şehir, kutsal kitaplarda On, Yunancada Heliopolis olarak geçer.
 • Anşar: Nibiru’daki birleşik hanedanın beşinci hükümdarı; Satürn dediğimiz gezegenin adı.
 • Anşargal: Nibiru’daki birleşik hanedanın dördüncü hükümdarı.
 • Antu: An’ın eşi; Anu’nun eşi; Neptün dediğimiz gezegenin ilk adı.
 • Anu: Anunnakiler Dünya’ya geldikleri sırada Nibiru’nun hükümdarı; ayrıca, Uranüs dediğimiz gezegen.
 • Anunitu: Tanrıça İnanna için kullanılan sevgi dolu sözcükler.
 • Anunnakiler: ‘’Gökten Yere İnenler‘’ (Nibiru’dan Dünya’ya.)
 • Anu Yolu: Göksel çemberin burçlar kuşağındaki takımyıldızları içeren orta şeridi; Dünya’da, kuzeydeki Enlil Yolu ile güneydeki Enlil Yolunun ortasındaki kuşak.
 • Anzu: Uzay aracı kılavuzu; Mars’taki ara istasyonun ilk komutanı.
 • Apsu: Güneş sisteminin ilksel atası, Güneş.
 • Arabalar yeri: Uzay limanı.
 • Aratta: İnanna’ya bahşedilen hakimiyet bölgesi, Üçüncü Bölgenin bir kısmı.
 • Asar: Osiris denilen Mısır tanrısı.
 • Asta: İsis denilen Mısır tanrıçası, Asar’ın kız kardeşi ve eşi.
 • Aşağı Abzu: Afrkika’nın güney ucu; Nergal ve Ereşkigal’in hakimiyet bölgesi.
 • Aşağı Deniz: Basra Körfezi dediğimiz su kitlesi.
 • Aşağı Dünya: Güney Afrika ve Antartrika’yı da içeren güney yarımküre.
 • Awan: Ka-in’in (kutsal kitaplarda Kayin) kız kardeşi ve eşi.
 • Ata: Utu’nun eşi (Akkad dilinde Şamaş denilen tanrı).
 • Azura: Sati’nin eşi, Enşi’nin (kutsal kitaplarda Enoş) annesi

22devam edecek..

Social Media Exchange Website - Likenation

Bunlara Baktınızmı?

Adnan DAN on FacebookAdnan DAN on PinterestAdnan DAN on TwitterAdnan DAN on Youtube
Adnan DAN
Aslında çokta özel biri değilim.. Biraz ukala olduğumu söylerler.. Bildiğimi anlayabilen insanlara sunmayı severim..

Sürekli sorgulama modundayım.. Neden dünyadayız, nereye gideceğiz, bu kadar basitmi yaşamak, vs. vs.. Cevaplarını bulamadığım onlarca sorum var..

Gerçekten dost bildiğim insanların sayısı bir elimin parmaklarının sayısını geçmez.. Onlarca insan arasında kendimi hep yanlız hissederim..

Ben insanım.. Adımı Adnan koymuşlar, soyadımsa zaten otomatik olarak eklenmiş DAN olarak.. Kuralları sevmem.. Ama uymak zorunda olduğumuda bilirim.. Sevmediğim öyle çok şey yapıyorumki, bu bana mutsuzluk veriyor çok zaman.. Birini sevmeyi, aşık olmayı, ona güvenmeyi çok istiyorum.. Olmayınca olmuyor, zorlamıyorum.. Hayat garip.. Ben o gariplik içinde yüzen biriyim işte..

Düşünceleriniz Bizim İçin Önemlidir