Sitemizde 15 kategori'de 775 adet yazı yazılmış ve 227 yorum bulunmaktadır.

Oca 182017
 

20 Ocak 1953. Lidiya Timashuk'a doktorlar komplosunun açığa çıkmasından dolayı verilen ödül. Stalin’in ölümünden sonra iptal edildi

20 Ocak 1953. Lidiya Timashuk’a doktorlar komplosunun açığa çıkmasından dolayı verilen ödül. Stalin’in ölümünden sonra iptal edildi

Doktorlar komplosu (Rusça: дело врачей [Doktorların meselesi], врачи-вредители [Sabotajcı doktorlar] veya врачи-убийцы [doktorlar-katiller]), 1952-1953 yıllarında, Sovyetler Birliği’nin Josef Stalin rejimi altında gerçekleşen en dramatik Yahudi karşıtı olaydı.

Çoğunun Yahudi olduğu bir grup seçkin doktor, komplocu katil olmak ve bazı Sovyet liderlerini öldürmekle suçlandı . Bu suçlama mahkemeler ve medyada anti-semit yayınlarla devam etti. Çok sayıda Sovyet Yahudi hemen işlerinden atıldı, tutuklandı, Gulag’a gönderildi ya da idam edildi. Doktorlar komplosu, Stalin’in Sovyet Yahudilere karşı mücadelesinde bir katalizör oldu fakat kısa bir sürede, Mart 1953’te Stalin’in ölümüyle durduruldu. Stalin’in ölümünden sonra, yeni Sovyet liderliği, delil yetersizliğinden davayı düşürdü. 1956 yılında, Sovyet liderliği, suçlamanın sahte bir oyun olduğunu açıkladı.

1907 itibariyle Stalin, Yahudi fraksiyon ve doğru Rus fraksiyon arasındaki farkları anlatan bir mektup yazdı. Stalin’in sekreteri Boris Bazhanov, Stalin’in, Lenin daha ölmeden Anti-semit patlamalarda bulunduğunu belirtti. Kremlin’in anti-semit politikaları, Leon Trotsky’nin sürgünüyle birlikte arttı. Dışişleri bakanı Maxim Litniyov’u 1939 yılında görevden aldıktan sonra Stalin, Vyacheslav Molotov’a bakanlığı Yahudilerden arındırması emrini verdi. Bu, Nazi Almanya’sına saldırmazlık anlaşmasına açık olduklarını göstermek için bir işaretti, fakat bazı eleştiriler, yapılanların tamamen anti-semit ideolojiden kaynaklı olduğunu belirtmektedir.

Tarihçi Yakov Yakovlevich Etinger’a göre, 1930’lu yıllardaki Yahudilerden arınma politikaları anti-semitti ve İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarına kadar sürdürülen daha yoğun anti-semit politikalardan sonra, Stalin, 1946 yılında her Yahudi’nin potansiyel bir casus olduğunu belirtti . Buna ek olarak, Amerika’ya yetişecek menzilde bombaların yapılması emrini verdikten sonra, Harry Truman’ın Yahudi olduğuna ikna olan Stalin, “Bu Yahudi Bakkala, bize saldırmak nasıl olur gösterelim!” dedi. 1945-1947 arasındaki dönemde, Sovyetler Birliği’ndeki anti-Semitizm durduruldu.

Stalin, Yahudilerin kurtarıcısı, Doğu Avrupa’daki toplama kamplarını yok eden kişi ve Hitler’i yenen kişi olarak gösteriliyordu. Buna ek olarak, bu dönemde Stalin Yahudilere propaganda amaçlı ihtiyaç duyuyordu ve Leon Trotsky, Lev Kamenev, Gregory Zinoviev, Lazar Kaganovich, Maxim Litvinov, Yakov Sverdlov, Polina Zhemchuzhina (Molotov’un karısı) gibi bazı eski Bolşevikler Yahudi’ydi. Ayrıca Abram Slutsky,Sergei Shpigelglas ve Genrikh Yagoda gibi bazı Yahudi komünistler, Bolşeviklerin istihbarat ve güvenlik organlarını yönetiyordu, kültürel kadrolarda, Partide, istihbarat organlarında birçok Yahudi vardı. İleriki dönemde Stalin, bir Yahudi devletinin kurulmasına destek verdi .

Beyaz üstünlükçü hareket 5 köşeli yıldızla Lev Troçki'yi bir sürü iskeletin yanında şeytan gibi göstermekte. Karikatürün adı “Rusya’daki özgürlük” idi

Beyaz üstünlükçü hareket 5 köşeli yıldızla Lev Troçki’yi bir sürü iskeletin yanında şeytan gibi göstermekte. Karikatürün adı “Rusya’daki özgürlük” idi

Soğuk Savaş’ın başlamasıyla birlikte, İsrail Devleti batıyla işbirliği yaptı ve bu, Stalin’in her türlü Yahudi Milliyetçiliğine (ve her türlü milliyetçiliğe) karşı şüpheci bir tavır takındı. 1948 yılında Yahudi Anti-Faşist Komitesi’ne son verdi. Ayrıca, yöneticiliği boyunca, Stalin, doktorlara karşı artan bir şüphe taşıdı. Ölümüne yakın yıllarda, Stalin, doktorlar tarafından tedavi edilmeye karşı çıktı ve sağlığıyla ilgili sadece veterinerden yardım istedi. Yahudi Anti-Faşist Komitesi mahkemelerinden sonra , komitenin 13 üyesi Stalin’in emriyle idam edildi. İdamın gerçekleştiği gece, öldürülen şairlerin gecesi olarak adlandırıldı.

1952 yılında Mareşal Khorloogiin Choibalsan’ın Moskova’da ölmesi, yaşlanan Stalin’i rahatsız etti. Bir yorumunda, “Tek tek ölüyorlar, Shcherbakov, Zhdanov, Dimitrov, Choibalsan … Çok yakın zamanda öldüler! Eski doktorları yenileriyle değiştirmeliyiz.” 1952 sonunda Mikhail Ryumin, üstü Güvenlik Bakanı Viktor Semyonovich Abakumov’a; Profesör Yakov Gilyarievich Etinger’in Zhdanov ve Scherbakov’un tedavilerinde yanlış şeyler yaptığını ve bunları her ikisini öldürmek için yaptığını rapor etti.

Abrakumov anlatılana inanmayınca, Ryumin direkt Stalin’e gitti ve Stalin’de bu yanlış tedavinin, daha büyük, Sovyet liderleri öldürmeyi amaçlayan bir komplo olarak gördü. İşkence altında, komplo suçlamasıyla, Sovyet sorgucuların tutukladığı mahkumlar, başta Stalin’in doktoru olmak üzere, Kremlin doktorlarının, Stalin’in bahsettiği kişileri öldürdüğüne dair sahte de olsa kanıt bulmaya zorlandılar. 1 Aralık 1952 tarihindeki Komünist Parti Yönetim Kurulu toplantısında Stalin;

Her Yahudi milliyetçisi, Amerikan istihbaratının bir ajanıdır. Yahudi milliyetçiler kendilerini Amerika’nın kurtardığını düşünüyor. Amerika’ya borçlu olduklarını düşünüyorlar. Doktorlar arasında birçok milliyetçi vardedi.

4 Aralık, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Başkanlarının toplantısındaki gündeme alındı tıp görevlilerin bu sabotajı. Konu Stalin ve İstihbarat yardımcı başkanı Goglidze tarafından gündeme getirildi. Stalin, “bensiz, düşmanları tanımadığınızdan dolayı, bu ülke yok olur” dedi.

Prag duruşmalarının peşinden, 11 eski Komünist lider ve Çekoslavak Üst düzey isim (11’i Yahudi olmak üzere toplam 14 kişi) 3 Aralık 19522 tarihinde idam edildi. 16 Aralıkta, Çekoslavak Komünist Partisinin başkanı Klement Gottwald: “Devlet karşıtı komployla savaş merkezinin sorgulamaları sırasında, Komünist Parti’nin, yeni bir hainlik ve casusluk kanalıyla karşı karşıya olduğunu keşfettik. Bu kanalın adı Siyonizm’dir”dedi. Rudolf Slansky’e karşı öne sürülen suçlamalardan birisi, düşman taraftan seçtiği bir avuç doktorla, Gottwald’ın hayatını sona erdirdiğiydi.

İnsanları ayaklandırmak için, Stalin TASS ve Pravda gazetelerine verdiği emirle, Doktorlar Komplosunu ortaya çıkarmasıyla ilgili haberler yayınlamalarını istedi. Duruşmaları halka duyurup ilgilerini çekmek amaçlı, Doktorların kendisi de dâhil olmak üzere birçok Sovyet lideri öldürmeyi amaçladıklarını yazmalarını istedi. 13 Ocak 1953 tarihinde, SSCB’nin en meşhur doktorlarından bir grup Sovyet politik ve askeri liderlerini zehirleme komplosuyla suçlandı.

Parti’nin resmi gazetesi Pravda, suçlamaları, “Akademik Doktorlar maskesi altındaki vahşi casus ve katiller” başlığı altında yayınladı.

Bugün TASS haber ajansı, bir grup sabotajcı doktorun tutukladığını açıkladı. Devlet güvenlik organları tarafından kısa bir süre önce ortaya çıkarılan bu terörist grup, tıbbi sabotaj kullanarak, Sovyet liderlerinin yaşamlarını kısaltmayı amaçladılar.

Alfred Rosenberg'in broşürlerinden alınmış Bolşevik liderlerin karikatürleri, Yahudi Bolşevizmi

Alfred Rosenberg’in broşürlerinden alınmış Bolşevik liderlerin karikatürleri, Yahudi Bolşevizmi

Sorgulara göre, bu terörist grubun mensupları, doktorluk unvanlarını ve hastalarının güvenlerini suiistimal ederek, yanlış teşhislerle hastaların hayatlarını hiçe sayıp yanlış tedavilerle onları öldürdüler. Asalet ve şefkati temsil eden doktorluk unvanının arkasına saklanıp, kendilerini bilim insanı olarak adlandırıp, insanları katlettiler ve bilimi yaptıklarıyla kirlettiler. Bu cani suçları işleyerek, bilim adamlarının onurunu kırdılar.


Bu canavar grubun kurbanları arasında Yoldaş A.A. Zhdanov ve A.S. Shcherbakov vardı. Suçlular, itiraf ederek, Yoldaş Zhdanov’ un durumunu kötüye kullandıklarını, damar tıkanıklığı problemini gizleyip, bu ciddi hastalıkla alakası olmayan ilaçlar verdiklerini ve böylece Zhdanov’u bu şekilde öldürdüklerini söylediler. Katil doktorlar, çok güçlü ilaçlar, yanlış reçeteler ve zararlı diyetlerle yoldaş Shcherbakov’ un hayatını kısaltıp ölmesine neden oldular.

Bu terörist grubun büyük bir kısmı, Amerikan istihbaratı tarafından satın alındılar ve Amerikan istihbaratının bir dalı olan, “Ortak” adlı Yahudi Milliyetçi Burjuvaların oluşturduğu grup tarafından görevlendirildiler. Bu casus Siyonist grubun yardımseverlik maskesi altında sakladıkları çirkin yüzleri ve vahşi faaliyetleri tamamen gün yüzüne çıktı… Bu zehirci doktor mangasının gün yüzüne çıkması, Uluslararası Yahudi Siyonist organizasyona büyük darbe oldu. Şimdi herkes “Ortak ”ın arka yüzünde nasıl bir hayırseverlik ve barış kardeşliği sakladığını görebilir.

Vinagradov, M. Kogan, Egorov gibi diğer grup üyelerinin uzun süredir İngiliz ajanları oldukları keşfedildi. Yıllardır İngilizlerin en çıkarcı ve kriminal görevlerini yürütmektelermiş. ABD’li kodamanlar ve onların İngiliz yardımcıları, dünya kontrolünün barışçıl yollarla gelmeyeceğini biliyorlar. Heyecanlı bir şekilde yeni bir dünya savaşına hazırlanırken, SSCB’nin ve Halkların yönetimde olduğu ülkelerin içine casus göndererek, Hitler’in yapamadığı, SSCB içinde yıkıcı “beşinci kolon”u kurmak istiyorlar.

Sovyet halkı dikkatlerini asla bırakmamalılar ve her türlü savaş-açı güçlerin ve ajanlarının oyunlarına karşı devletin asker ve istihbarat güçlerini güçlendirmesine destek vermeliler.

Diğer açıklanan meşhur isimler arasında Moskova Devlet Yahudi Tiyatrosu’ndan aktör-yönetmen Solomon Mikhoels, Stalin’in doktoru Miron Voysi, Dünyaca ünlü kardiyolog Yakov Gilyarievich Etinger, Terapist Boris Kogan, Nöropatolojist A. Grinshtein vardı. Bu ünlü isimlerin iki dışında hepsi Yahudi’ydi. Listedeki yüksek rütbeli kurbanlar arasında, Andrei Zhdanov, Aleksandr Shcherbakov, Mareşallerden Aleksandr Vasilevsky, Leonid Govorov ve Ivan Konev, General Sergei Shtemenko, Amiral Levchenko ve diğerleri vardı.

Başta 37 tutuklama gerçekleşti ama sayı kısa zamanda yüzleri buldu. Pravda, Yahudilerin de içinde bulunduğu birçok önemli ismin imzalaması için komplolara yönelik bir kınama mektubu bastı fakat birçok ünlü Yahudi (general Yakov Kreizer, şarkıcı Mark Reizen, yazarlar Veniamin Kaverin ve Ilya Ehrenburg) imzalamayı reddetti. Kampanya’nın kısa bir süre sonra sona ermesinden dolayı mektup hiçbir zaman gazetede yayınlanmadı.

1919 yılında basılan, bir Yahudi’nin Alman ordusunu arkadan bıçakladığını gösteren karikatür. Genelde Yahudiler olmakla birlikte, Bolşevikler ve Weimar Cumhuriyeti de arkadan vurmaktan suçlandı

1919 yılında basılan, bir Yahudi’nin Alman ordusunu arkadan bıçakladığını gösteren karikatür. Genelde Yahudiler olmakla birlikte, Bolşevikler ve Weimar Cumhuriyeti de arkadan vurmaktan suçlandı

Khruschev, Stalin’in ona Ukrayna’da anti-semitizmi teşvik etmesini tavsiye ettiğini ve ona “Fabrikada çalışan iyi işçilere sopa verilmeli, böylece Yahudileri iyice dövebilsinler“.

9 Şubat 1953 tarihinde İsrail Sovyetler Birliği elçiliğinin sınırlarında bir patlama gerçekleşti ve 11 Şubatta SSCB İsrail’le diplomatik ilişkilerini kesti. Bir sonraki gün İsrail’in ilk cumhurbaşkanı Hayim Weizmann’ın kız kardeşi, Moskovalı Doktor, Maria Weizmann tutuklandı.

Moskova dışında, benzer suçlamalar hızlıca ortaya çıktı. Örneğin, Ukrayna, ünlü endokrinolog Victor Kogan-Yasny (SSCB’inde insülin kullanıp binlerce diyabetik hastayı kurtaran doktor) tarafından yürütülen bir komployu keşfetti. 36 “komplocu” tutuklandı. Yeni açılan KGB arşivlerine göre, Stalin, Georgy Malenkov be Nikita Khruschev gibi bazı potansiyel kurbanlara, sorgulama materyalleri topladı. Tutuklulardan bilgi almak için işkence kullanılması konusunda ısrarcı davrandı. Albert Einstein, Winston Churchill ve diğer ileri gelen isimler kınama mektupları göndererek, dürüst bir sorgulamanın gerektiğini belirttiler.

Stalin’in 5 Mart 1953 tarihinde ölümünden sonra, yeni liderlik, kendisini komplo sorgulamasından geri çekti. Suçlamalar geri çekildi ve yeni atanan içişleri bakanı Layrentiy Beria’dan gelen 31 Mart tarihli bir kararla doktorlar temize çıkarılmıştı. 6 Nisan tarihinde bu karar Pravda tarafından halka sunuldu. Güvenlik Bakan yardımcısı Ryumin bu komplonun oluşturulmasıyla suçlandı, tutuklandı ve sonra asıldı.

1956 yılındaki Gizli Konuşmasında, Nikita Khruschev, Doktorlar Komplosunun Stalin tarafından uydurulduğunu fakat Stalin’in amacına ulaşmadan öldüğünü ve böylece birçok doktorun hayatının kurtulduğunu belirtti. Stalin, Komünist Parti Yönetim Kurulu’na “Sizin gözleriniz yavru kediler gibi kör. Bensiz ne olurdu biliyor musunuz? Düşmanlarınızı tanımadığınızdan bu ülke yok olurdu” dedi.

Komünist Parti’nin 20. Kongresi’ndeki gizli konuşmasında, Nikita Khruschev, Stalin’in doktorlar komplosunu kullanarak partide bir temizlik yapmayı istediğini belirtti. Bir kaynağa göre, Stalin Yahudileri yerleştirmek için, kamplar kurup, Tehcir komitesini kurdu. Böylece Yahudileri bu kampa gönderecekti. Komisyon sekreteri Poliakov, Stalin’in planlarına göre, tehcirin 1953 Şubatında başlaması istenmişti fakat Yahudilerin listesini toplamak gibi çok uzun olan iş tamamlanmamıştı. Safkan Yahudiler ilk sürülenler olacaktı ve onları kırmalar (polukrovki) takip edecekti. 1953 Marttaki ölümünden önce, Stalin aynı mart ayında, doktorlar komplosunda tutuklanan kişilerin Kızıl Meydan’da öldürülmesini planladı ve böylece Stalin’in Yahudileri kızgın Ruslardan kurtarıp o kamplara göndererek, Yahudiler için bir kahraman olacaktı.

Sosyal Demokrat Parti’den Philip Scheidermann ve ateşkes anlaşmasını imzalayan Weimar Cumhuriyeti ikinci şansölyesi Matthias Erzberger’i Almanya’yı arkadan vururken gösteren 1924 yılındaki bir karikatür

Sosyal Demokrat Parti’den Philip Scheidermann ve ateşkes anlaşmasını imzalayan Weimar Cumhuriyeti ikinci şansölyesi Matthias Erzberger’i Almanya’yı arkadan vururken gösteren 1924 yılındaki bir karikatür

Diğer bazı ifadeler, bu planlı tehcirin diğer yönlerini anlatmıştır. Bazı eleştirmenler, Stalin’in zaten asimile olmuş Yahudileri coğrafik olarak oynatmak, Stalin’in savaş sonrası politikalarına uymayacaktı. Stalin’in 1953 yılındaki ölümünden önce Rusya’nın hem güneyinde hem de batısında 4 geniş kamp kuruldu, bunların Yahudiler için olduğu dedikodularına rağmen, bu kampların öyle kullanılmaları hakkında hiçbir kanıt yoktu. Veniamin Kaverim, tehcirin gerçekleşmesi için bir mektup imzalamasını istediklerini belirtti. Victor Suvorov’a göre, Rusya’nın doğusunda, yeni gelecek Yahudiler için yeni kamplar kurulmuştu. Döküm anların olmaması negatif kanıtlar olarak sayılmaz çünkü o dönemde tehcirler kararları genelde sözlü olarak iletilirdi ve çok az sayıda kayda alınırdı.

Öte yandan, bazı bilinen bilgilere dayanarak, Stalin’in anti-semitizmi üzerinde araştırma yapan, Gennady Kostyrchenko, tehcir planlarıyla ilgili güvenilir kanıtların olmadığını ve aslında tehcirin olmadığına dair kanıtların olduğu savundu. Diğer bazı araştırma görevlilerine göre, bu hala bir soru işaretidir. Sovyetler Birliği dışındaki birçok akademisyenin ortak olarak kabul ettikleri görüş, Khrushchev’in de söylediği gibi, Stalin’in komployu kullanarak partide büyük bir temizlik yapmak istedi. Tarihçi Samson Madiyevsky’e göre, tehcir kesinlikle düşünülmüştü ve tek şüphe zamanlamaydı.

Robert Edward Edmondson (1872 Dayton, Ohio – 1959) Yahudi karşıtı broşür yazarı ve 1944’teki Büyük İsyana Teşvik Mahkemesinde yargılananlardan biriydi. Pan-Aryan Konferansını organize eden kişidir. Edmondson’ un kökeni Koloni dönemindeki Virjinya ve Maryland’e uzanır ve aslen İskoç kökenlidir. Kendisini partizan olmayan bir vatansever ve “Yerli Amerikalı” olarak adlandırdı.

Aşağıdaki alıntı onun ideolojisini açıklar:

Yahudilere dinlerinden ve ırklarından dolayı karşı değilim ama Yahudi önderlerinin (örn: bankacılar) aktif olarak Amerikan karşıtı olmalarından dolayı karşıyım. Bu tür insanlar, Amerikan politik felsefesini feshedip, ülkenin kontrolünü ele geçirmek istiyorlar, bu nedenle, Yahudiler bu hükümeti devirme girişimlerini reddedene kadar Yahudi karşıtı kalacağım.

Eğer bunu gerçekleştirenler Yahudi azınlıklardan başka birileri olsaydı yine aynı tepkiyi gösterirdim. Bu problem günümüzde Dünya’nın yaşadığı en büyük problemdir…

Acımasız tanıtımların, halk arasındaki kötülükler için tek çözüm olduğunu bildiğimden, 1934 yılında, Yahudilerin Anti-Amerikanlıklarını ve Talmud Komünizmini açığa çıkarma kampanyasını başlattım.

11 Haziran 1936’da New York Tahkikat Jürisi tarafından “Yahudi dinine mensup bütün insanları karalama” iddiasıyla suçlu buldu. Savunması için birçok önemli Yahudi ismi mahkemeye davet etti. Bunların arasında; Bernard Baruch, Henry Morgenthau, Rabbi Wise, Samuel Untermeyer, Vali LaGuardia, James P. Warburg, Walter Lippmann ve Samuel Rosenman vardı. Buna cevap olarak, Amerikan Yahudi Komitesi, imza toplayıp Edmondson’a karşı bütün iddiaların düşürülmesini istedi.

10 Mayıs 1938’de hakim, Edmondson’a karşı bütün suçlamalardan temizledi 1940’lıların başında Edmondson, diğer 28 kişiyle birlikte anti-semit duruşundan dolayı, isyana teşvik suçuyla 1944’te mahkemeye verildi. ABD istihbaratı Edmondson’ın bir Nazi ajanı olduğuna inanıyordu. Edmondson, New York’tan Stoddartsville, Pennsylvania’ya ve sonra Kaliforniya Çimen Vadi’ sine yerleşti .

Social Media Exchange Website - Likenation

Bunlara Baktınızmı?

Adnan DAN on FacebookAdnan DAN on PinterestAdnan DAN on TwitterAdnan DAN on Youtube
Adnan DAN
Aslında çokta özel biri değilim.. Biraz ukala olduğumu söylerler.. Bildiğimi anlayabilen insanlara sunmayı severim..

Sürekli sorgulama modundayım.. Neden dünyadayız, nereye gideceğiz, bu kadar basitmi yaşamak, vs. vs.. Cevaplarını bulamadığım onlarca sorum var..

Gerçekten dost bildiğim insanların sayısı bir elimin parmaklarının sayısını geçmez.. Onlarca insan arasında kendimi hep yanlız hissederim..

Ben insanım.. Adımı Adnan koymuşlar, soyadımsa zaten otomatik olarak eklenmiş DAN olarak.. Kuralları sevmem.. Ama uymak zorunda olduğumuda bilirim.. Sevmediğim öyle çok şey yapıyorumki, bu bana mutsuzluk veriyor çok zaman.. Birini sevmeyi, aşık olmayı, ona güvenmeyi çok istiyorum.. Olmayınca olmuyor, zorlamıyorum.. Hayat garip.. Ben o gariplik içinde yüzen biriyim işte..

Düşünceleriniz Bizim İçin Önemlidir