Sitemizde 15 kategori'de 779 adet yazı yazılmış ve 233 yorum bulunmaktadır.

Oca 232017
 

Çin Seddi insan eli ile yapılmış, doğal olmayan dünyanın en uzun duvarı olma özeliğine sahiptir.. Türk akınlarından korunmak amacı ile yapılmıştır densede işin aslı tabiki bu değildir. Belki etken unsurlardan biri olmuş olabilir ama işin asıl gerçeği farklıdır..

Günümüze kadar kalan duvarın büyük bir kısımı Ming Hanedanı döneminde inşa edildi. 1987 yılında UNESCO Dünya Mirasları listesine eklenen Çin Seddi’nin toplam uzunluğu, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Kültürel Miraslar İdaresi ile Devlet Ölçme ve Haritalama Dairesi’nin 18 Nisan 2009 tarihli açıklamasına göre 8.851,8 kilometredir. (Herbert Ponting, 1907)

Çin Seddi, Çin’in kuzeybatısı boyunca uzanan, Dünyanın en uzun savunma duvarıdır. Kalıntıları Po Hay körfezinde deniz kıyısında başlar. Pekin’in kuzeyinden geçerek batıya yönelir ve Huang-Ho nehrini ikiye bölerek güneybatıya uzanır. Gobi Çölü’nün güneyinden batıya yönelerek devam eder.

Seddin yıkılmış olan kısımlarıyla birlikte uzunluğu 8851.8 kilometredir. Bugün ayakta duran kısım Ming Hanedanı devrinden kalan 2.500 kilometrelik settir. Ancak asıl inşaat, M. Ö. 221 ile M. S. 608 yılları arasında yapılmıştır.

Çin’in Savaşan Beylikler döneminde (M.Ö.403 M.Ö.221), Çin seddinin temeli 20’den fazla ayrı ayrı krallık tarafından atılmıştı. Chu, Qi, Yan, Wei, Han, Zhao, Qin Krallıkları birbirinden korumak için sınırlarında ilk setler inşa ettiler. Qin,Zhao,Yan kralıkları ise XiongNu, DongHu, LinHu, Hiung-nu’ların saldırılarını durdurmak ve ülkenin kuzey sınırlarını koruma amacıyla da inşa ettiler. Çin’in ilk İmparatoru Qin Shi Huang, burayı boydan boya aşılmaz bir savunma duvarıyla kapatmaya karar verdi.

Aslında tam 6 bin kilometre iken, şu anda 2.500 kilometresi ayaktadır.

Bu devasa inşaata girişmekteki amacı konusunda tarihçiler farklı görüşler öne sürmüşlerdir.

Bunlardan bazıları:

 • Ülkenin sınırlarını başta Hiung-nu olmak üzere kuzeyden Çin’e karşı Moğol ve Türk boylarının saldırısına karşı savunmak.
 • Uzun savaşlar sonunda yıktığı beyliklerin esir düşen yöneticilerini sürgün ve ağır işe sürerek cezalandırmak.
 • Ülkeden kaçışları önlemek.
 • Ülkenin tek yönetim altında birleştiğini içeriye ve dışarıya göstermek.

Qin Shi Huang M.Ö. 221 yılında daha önceki krallıkların yaptırdığı duvarları birleştirerek uzattı. M.Ö. 3. yüzyıldan M.S. 17. yüzyıl’a kadar Çinliler seddi uzatmaya devam etmişlerdir. Seddi onaran ve savunma amaçlı kullanan son hanedan Ming Hanedanı (1368-1644) olmuştur.

Seddin kalınlık ve yüksekliği yer yer değişir. Sanılanın aksine Çin seddinin tamamı tuğlalardan oluşmaz. Bazı yerleri çok zayıf, kuvvetsiz maddelerden yapılmıştır ve bu duvarlar çok kısadır. Bu zayıf duvarların amacı devleti saldırılardan korumak değil kaçak düşmanı yavaşlatmaktır. Genellikle duvarın yüksekliği 4-6 metre, taban kalınlığı 7 metre ve üst kalınlığı ise 6 metre civarındadır. Kalın olan yerlerin üzerinde atlar ve arabalar gidebilmektedir. Kalın duvarlar boyunca siperlik ve okçu delikleri vardır. 200 metrede bir gözetleme kulesi veya kale ve 9 kilometrede bir fener kulesi bulunur. Duvar üzerinde yer yer saray ve tapınaklara da rastlanır. Bazı yerlerde setler, kademeli savunmaya olanak verecek şekilde birkaç sıra halinde yapılmıştır.

Bu tarihi yapı, 7 Temmuz 2007 tarihinde, Dünyanın Yeni Yedi Harikası’ndan biri olarak seçilmiştir.

Po Hay deniz körfeziden başlar kalıntıları burada yer almaktadır ve en son Gobi çölünün güneyinden batıya yönelerek devam eder. Bu yapılanmanın temelleri ilk olarak M.Ö 7. yy’da Vhu Krallığı tarafından Henan eyaletinde atılmıştır ancak ilk set çok da uzun değildir. Daha sonraki dönemlerde Hun, Tunguz ve Moğolların saldırıları artmaya başlamış ve bu uygarlıkları fazlasıyla rahatsız etmiştir.

Dönemin imparatoru Qin Shin Huang, M.Ö 3. yy’da bu alanı boydan boya kapatma düşüncesiyle aşılmaz duvarlar inşa ettirmeye başladı. Tek bir imparator tarafından geliştirildiği ya da inşa ettirildiği söylenemez sürekli eklemelerle bu aşılmaz duvarlar sürekli yükseldi ve uzadı.

Son olarak Ming Hanedanı seddi onarmış ve savunma amaçlı kullanmıştır.Seddin tamamı günümüzde hali hazırda bulunmamaktadır fakat yıkıntılarıyla birlikte 10.000 km uzunluğa ulaştığı bilinmektedir. Duvarların yüksekliği 7-10 metre arasında değişir. Duvarlarda gözetleme kuleleri, siperlik ve okçu kuleleri bulunmaktadır. Bu duvarlar için 1.800.000 işçinin çalıştırıldığı söylenmektedir.

Özellikleri


– Her 9 km’de bir fener kulesi bulunmaktadır.
– Üst kısmın kalınlığı 6 metre civarındadır.
– Taban kalınlığı 7 metredir.
– Toplam uzunluk Türkiye’nin çevresini 2 kez dolaşacak şekildedir.
– Setler bazı bölgelerde kademeli şekilde inşaa edilmiştir.
– Duvarlar üzerinde saray ve tapınaklara rastlanır.
– Tarihte en çok insan çalıştırılan yapıdır.

Tarihin bu muhteşem savunma mekanizması zaman zaman geçildi ancak bunu yapabilen imparatorluklar da çok zaman harcadı ve çok zaman kaybetti. Akıllıca ve uzun süreli bir çalışma olan duvarlarda çalışan binlerce işçinin ismi duvarlara yazılı haldedir.

Çin seddi belirli uzunluk ve genişliklere sahip değildir. Çoğunlukla dağlık ve tepelik alanlardan geçtiğinden bazı yerler geniş bazıları ise dar, kısadır. Özellikle kuzey kısımda yapılan duvarlar çok uzundur. İnşaatında bol tuğla kullanılmıştır.

Ayrıca Çin imparatorunun Çin’in siyasi ve güç olarak çok güçlü bir devlet olduğunu ispat etmesi olarak da görülmektedir. O dönem için inanılmaz bir inşaat maliyeti gerektirdiği düşünülürse Çin seddi, imparatorluğun gövde gösterisi olarak da adlandırılabilir. Bugün halen Çin’in en tanınmış sembolüdür.

Kısa Kısa Bilgiler (Onedio`dan)

 • 6.270 km sadece duvarın uzunluğudur buna doğal bariyerleri, surları da eklediğinizde gerçek uzunluğu 8.850 km olur.
 • Çin Seddi’nin tamamlanması 2 bin yıldan uzun sürmüştür. Çünkü duvarın ilk kısımları M.Ö. 8. yüzyılda yapılmıştır.
 • Yıllar içerisinde duvarın “bariyer“, “kemer“, “kale“, vb. birçok ismi olmuştur. “Mor Hudut” veya “Dünyanın Ejderhası” gibi isimlerle anılmıştır. “Çin Seddi” (Great Wall of China) ismini 19. yüzyılın sonlarında almıştır.
 • Her ne kadar duvar 2 bin yıldır olduğu yerde olsa da, dünyanın geri kalanı bundan habersizdir. Avrupalıların Çin Seddi ile ilk tanışması 1605 yılında Portekizli kaşif Bento de Gois aracılığıyla olmuştur.
 • Çin Seddi’nin yapımında kullanılan harç içerisinde insan kemikleri olduğu yönündeki inanış söylentiden ibarettir. Duvarın yapımında kullanılan harç içerisinde toprak, taş, plastik, ahşap, tuğla, kil veya kireç taşı gibi o günün şartlarında bulunabilecek malzemelerden oluşmuştur.
 • Çin Seddi’nin bazı kısımları çok iyi korunup, yenilenmiş olsa da, büyük kısmı bakıma ihtiyaç duymaktadır. 1970’lerde Çin Seddi despotizmin sembolü olarak görülüyordu ve insanlar evlerinin inşaatlarında duvardan aldıkları taşları ve tuğlaları kullanıyorlardı.
 • Duvarın resmi bitiş tarihi, Son Ming hükümdarının devrildiği tarih 1644’e denk gelir. O zamandan bu yana duvarın korunması için yapılan çalışmaloar haricinde duvar üzerinde herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
 • Çin Seddi’nin en geniş yeri 9.144 metre ve en yüksek yeri 3.7 metredir. Duvarın en yüksek noktası (gözetleme kulesinin tepesine kadar) yaklaşık 8 metredir.
 • Her ne kadar kesin bir rakam vermek zor olsa da yapılan bazı çalışmalara göre Çin Seddi’nin yapımında 8.000 kişi çalışmıştır.
 • Çin Seddi’nin Ay’dan görüldüğü tamamen bir efsanedir. Çin Seddi’nin Ay’dan görmekle, 3.5 kilometre mesafeden bir kılı görmek aynı şeydir.
 • Esasen Çin Seddi’ni sadece 1.5 km yukarıdan çıplak gözle görmek bile zordur. Bazı astronotlar gördüklerini iddia etmişler ancak daha sonra bunların nehir, vs. olduğu anlaşılmıştır.
 • Çin Seddi’nin esas amacı Kuzey’den gelebilecek saldırılara karşı koruma sağlamasıdır. Ayrıca sınır kontrolü ve gümrük düzenlemeleri için de kullanılmıştır.
 • Efsaneye göre duvarın yapım güzergahı, çalışmaları izleyen bir ejderhanın bıraktığı izler takip edilerek oluşturulmuştur. Bazılarına göre Duvarın kendisi de dağların üzerinde kıvrılmış yatan bir ejderha şeklindedir.
 • Çin Seddi birçok spor aktivitesine ev sahipliği yapmaktadır. Mesela 1987 yılında İngiliz maratoncu William Lindesay tek başına duvar üzerinde  2400 km koşmuştur.
 • El arabası bu duvarın inşası sırasında Çinliler tarafından bulunmuş ve duvarın inşaatında kullanılmıştır.
 • Yüzyıllar boyunca Çin Seddi üzerinde binlerce savaş yaşanmıştır. Bu savaşların sonuncusu 1938 yılındaki Çin – Japonya savaşıdır.
 • Set boyunca düzenli aralıklarla yerleştirilmiş olan gözetleme kuleleri dumanla, bayrakla, flamayla haberleşme için de kullanılmıştır.
 • Çin Sedi’nin en yüksek noktası Pekin yakınlarındaki “Heita Dağı” üzerindedir, deniz seviyesinden yaklaşık 1.525 metre yüksektedir.
 • Çin Seddi ayrıca Dünya’nın en uzun mezarlığı olarak da bilinir. Çünkü iddialara göre yapımı sırasında ölen binlerce işçi inşaata gömülmüştür. Bazılarının bizzat duvarın içine gömüldüğü düşünülmektedir. Belki de duvarın harcında insan kemikleri kullanılmış efsanesi buradan doğmuş olabilir.
 • 1987 yılında UNESCO Çin Seddi’nin dünya mirası listesine almıştır.
 • Sonu başı belli olmayan boyutlarından dolayı duvarın bakımının yapılması bir hayli güçtür. Günümüzde bununla baş etmeye çalışan iki büyük organizasyon mevcuttur.
 • Duvarla ilgili olarak anlatılan birçok efsane vardır. Bunlardan en meşhur olanı duvarın inşaatında çalışan çiftçinin karısı Meng Jiang Nu’nun hikayesidir. Kocasının inşaat sırasında öldüğünü duyan kadın, duvarın önünde acılar içerisinde ağlamış, gözyaşlarıyla çöken duvarın altından kocasının kemikleri çıkmış ve kadın böylece kocasını götürüp evlerinin yakınına gömmüş. Bu olayın anısına Çin Seddi’nde kadının heykeli bulunmaktadır.
 • Çin Seddi Dünya’nın en popüler turistik mekanlarının başında gelmektedir. Yılda on milyonlarca ziyaretçi duvarı ziyaret etmektedir. Sadece birkaç gün önce, 1 Ekim’de (Çin Resmi Tatilinde) yapıyı 8 milyon kişi ziyaret etmiştir.

İlgili Video

Social Media Exchange Website - Likenation

Bunlara Baktınızmı?

Adnan DAN on FacebookAdnan DAN on PinterestAdnan DAN on TwitterAdnan DAN on Youtube
Adnan DAN

Aslında çokta özel biri değilim.. Biraz ukala olduğumu söylerler.. Bildiğimi anlayabilen insanlara sunmayı severim..


Sürekli sorgulama modundayım.. Neden dünyadayız, nereye gideceğiz, bu kadar basitmi yaşamak, vs. vs.. Cevaplarını bulamadığım onlarca sorum var..


Gerçekten dost bildiğim insanların sayısı bir elimin parmaklarının sayısını geçmez.. Onlarca insan arasında kendimi hep yanlız hissederim..


Ben insanım.. Adımı Adnan koymuşlar, soyadımsa zaten otomatik olarak eklenmiş DAN olarak.. Kuralları sevmem.. Ama uymak zorunda olduğumuda bilirim.. Sevmediğim öyle çok şey yapıyorumki, bu bana mutsuzluk veriyor çok zaman.. Birini sevmeyi, aşık olmayı, ona güvenmeyi çok istiyorum.. Olmayınca olmuyor, zorlamıyorum.. Hayat garip.. Ben o gariplik içinde yüzen biriyim işte..


  16 Responses to “Çin Seddi”

 1. 1.800.000 işçi mi vay bee… Çin Seddi gerçekten muhteşem bir yapıt.

 2. Çin seddi sanırım abartıldığı gibi uzaydan gözükmüyor. Zaten %50’sinden fazlası yıkık ve küçük bir bölümü var. 🙂 Yinede paylaşım için teşekkürkler.

 3. dünyanın yapay en uzun duvarıdır. çok değerli bilgiler vermişsiniz. bu konu hakkında film de var. onu da izlemenizi tavsiye ederim.

 4. Su gibi okuduğum bir yazıydı. Video ile tadından yenmez olmuş. Teşekkürler.

 5. Çin seddi ile ilgili bi film ya da yabancıların iddası sanırım Moğol ve Türk baskıları değil de canavarlara karşı yapılmış olması gibi birşeydi 🙂

 6. Birçok söylenti var tabi ama en çok güldüğümde, Ay’dan görünmesi 🙂 Çok faydalı bir paylaşım ama 🙂 Teşekkürler.

 7. Çin seddi tartışmasız dünyada yapılan en kaliteli yapılardan birisidir, mükemmel ötesi büyüleyici bir anlam taşıyor.

 8. Çok enteresan bilgiler vermişsiniz. Özellikle yapımının 2000 yıl kadar sürdüğünü bilmiyordum. Birde sinemalarda Çin Seddi diye film var . Orada da canavarlardan
  korunmak için yapmışlardı.

 9. İnsanı hayretler içinde bırakan bir yapı. Görmek istediğim eserlerden biridir.

 10. Hem tarihsel süreç hemde mimari olarak büyük emek ve kararlılıkla yapılan muazzam ve çeşitli imkansızlıklara kucak açmış dünya harikalarından.

 11. selamlar görmediğimi ve bilmediklerimi yazmışsınız sayenizde öğrendim tebrikler

 12. uzaydan görüldüğü iddiası ne kadar yalan olsada çok muazzam bir yapı herkesin gidip görmesi gereken bir yer

 13. Her ne kadar uzaydan göründüğü söylenilsede görünmüyor sanırsam. Ve bunun benzeri Türk seddi adıyla bir sed mevcuttu yanlış haırlamıyorsam. Çok etkileyici yapıtlar.

 14. Çok büyüleyici gerçekten insanın aklı almıyor

 15. çin settinin tarihi çoookn eskilere dayansada günümüzün en önemli tarihi eserlerindne birdir.

 16. Çin Seddi kısım kısım çöküyor sebebi de bizim Türklerin seddi geçmek için alttan tüneller kazmış olması.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(E Posta Tekrar)

%d blogcu bunu beğendi: