Sitemizde 15 kategori'de 733 adet yazı yazılmış ve 226 yorum bulunmaktadır.

Mar 282017
 

Bireyin mutlu ve cloyumlu bir yaşam sürmesinin önce kendisi, sonra çevresi ve topluma doğru yayılan olumlu yansımaları olacağı kabullenilmektedir. Böyle bir yaşam tarzının olabilmesi ise, sağlıklı bir kişilik gelişimine bağlıdır.


Olumlu bir kişilik gelişimi için bireyin çalışması, diğer bir deyişle ürün vermesi yaptıklarından doyum sağlaması, özgünlüğünü yitirmeden uyum sağlaması gibi göstergeler kullanılmaktadır. Kişinin tavır alışlarını, çevresini algılayışını, gösterdiği uyum tarzını ve tepkilerini “kişilik” başlığı altında topluyoruz. Kişiliğin bir alt yapısı ise, benliktir. Benlik, bireyin kişiliğine ilişkin kanılan kendini algılayış biçimi olarak özetlenebilir. Kişiliği yönlendiren, biçimlendiren bir öğedir.

Benlik, gerçeği tanımak ve uyum sağlamak; çevreden gelen uyarıcıları algılamak, seçmek, saklamak, anımsamak, düşünmek; kavranılan değerlendirmek; karşılaşılan engellere çözüm yolu bulmak; geleceğe ilişkin tasanlar yapmak, savunmak düzenekleri geliştirmek gibi görevleri yerine getirir (Yurdagül, 1987:1).

Benlik kişiliğe biçim veren kalıtsal ve çevresel etmenlerin ortak ürünüdür. Bireyin psiko-sosyal gelişimi sırasında şekillenir.

Tamamını alttan okuyabilirsiniz

PDF Olarak Alttaki butonla indirebilirsiniz

   PDF Olarak indirin

Social Media Exchange Website - Likenation

Free Twitter Followers

Bunlara Baktınızmı?

Düşünceleriniz Bizim İçin Önemlidir