Sitemizde 15 kategori'de 779 adet yazı yazılmış ve 233 yorum bulunmaktadır.

Oca 162016
 

indirAğıtlar Kitabı (veya Yoşiya’ya ağıt) İncil’de adı geçen kayıp bir Yahudi kaynağıdır. Pasajda “Yeremya Yoşiya için bir ağıt yazdı. Kadın, erkek bütün ozanlar bugüne dek ağıtlarında Yoşiya’yı anarlar. İsrail’de bir gelenek haline gelen bu ağıtlar Ağıtlar Kitabı’nda yazılıdır” der.

Tarihçiler tarafından açıklanan bu kaynak Tevrat’ın kitaplarından olan Ağıtlar kitabıyla karıştırılmamalıdır. Aynı olay 1. Esdras kitabında da aktarılır fakat burada yazının kaynağı veya bir ağıt kaydı belirtilmemiştir. Yine de 2 Tarihler, 1 Esdras ve Ağıtlar kitabında geçen mersiyeler bir zamanlar antik Kudüs’teki sarayın arşivlerinde bulunan bir yazıttan alınmış olabilir.

Ağıtlar kitabı (İbranice: אֵיכָה, Eykah) peygamber Yeremya tarafından şiirsel bir kitap olarak yazılan Tanah’ın Ketuvim kitabında bir metindir. MÖ 6. yüzyılda Kudüs ve Tapınağın yıkılmasına karşı tutulan yasla ilgilidir.

Yahudilik’te, İbrani takvimine göre Kudüs’teki Birinci ve İkinci Tapınağın yıkılış tarihi ve bu nedenle bir oruç günü olan 9 Av’da okunur.

Tanah’ın Ketuvim kitabında bulunan İbranice bu metnin ilk kelimesi “Nasıl” anlamına gelen “Eyha“dır. Yunan tercümesi Septuagint, Keldanilerin Kudüs’ü ve kutsal toprakları perişan etmesi sebebiyle ana karakterin yaptıklarına ve tuttuğu yasa istinaden “Ağıtlar” ismini kullanmayı uygun buldu; bu zamandan sonra “Ağıtlar” ismi benimsenip kitabın adı olarak kullanılmaya başlandı.

Yahudi ve Hristiyan geleneğine göre kitap, Süleyman Mabedi’nin Nebukadnezar tarafından yıkılıp, Kudüs’ün fethedildiği ve Kral Sıdkiya’nın esir düştüğü zamanda Tanrı’nın sözlerini aktaran Yeremya tarafından yazılmıştır. Septuagint ve Vulgat’ta Yeremya kitabından sonra, Tanah’ta ise Rut kitabından sonra yer alır.

Rivayete göre, Şam kapısı dışında bir mağaraya çekilen Yeremya, kitabı orada yazmıştır. Bu mağara tur rehberlerinin uğrak yeridir. “Yerel inanç, şehrin batı yakasındaki dağın kayalık yüzünde ‘Yeremya mağarası‘ bulunduğunu belirtir. Michelangelo’nun da ölümsüzleştirdiği ıstırap, peygamberin ülkesinin düşüşüne olan matemini gösteriyor olabilir“.

Beş şiirden dördünde bulunan akrostiş stil Yeremya kitabında bulunmamaktadır ve kitapta ne Yeremya’nın ne de başka birinin yazar olduğu belirtilmektedir. Tarihler kitabı, ağıtın Kral Yoşiyahu’nun ölümü sırasında Yeremya tarafından yazıldığını belirtir. Muhtemelen bu çalışma, aralarında “Ur Ağıtı“nın da bulunduğu bir Mezopotamya janrı olan “şehir ağıtı” tarzı baz alınarak yazılmıştır.

F. W. Dobbs-Allsopp’a göre, gerek formdaki birlik ve gerek kitap genelindeki dil detayındaki benzerlik kitabın tek bir yazar tarafından yazıldığını göstermektedir fakat diğer uzmanlar Ağıtlar kitabının birden fazla yazar tarafından yazıldığını düşünmektedir


Çoğu yorumcu Ağıtlar’ın MÖ 586’da Kudüs’ün yıkılışının hemen ardındaki dönemi yansıttığını savunur, fakat Provan tarihdışı bir yorumda bulunur. Provan’a göre ağıt unsurları tarihsel hikâye içeren 2. Krallar kitabından Kudüs’ün yıkılışının anlatıldığı yerlerden alınmıştır:

Diğer yandan, Babil’in adı Ağıtlarda geçmemektedir ve bunun sebebi Yahuda’nın Tanrı’nın kurallarına uymaması sonucu cezalandırılmasına odaklanılması olabilir.

Ağıtlar kitabı muhtemelen MÖ 586‘dan hemen sonra derlenmiştir. Kraus’un dediğine göre, ezgiden anlaşıldığı kadarıyla yaşanan yıkım ağıt yakan kişinin hala gözleri önündedir.

Kitap beş farklı şiirden oluşmaktadır.

  • 1. konuda peygamber, yalnız bir dul gibi acı içinde sızlayan şehirde çeşitli sefalet baskıları altında yaşamaktadır.
  • 2. konuda, bu sefaletler ulusal günahlar ve Tanrı’nın eylemleriyle bağdaştırılır.
  • 3. konu Tanrı’nın halkı için umuttan bahseder. Bu çekilen azap kendi iyilikleri içindir ve iyi günler yakındır.
  • 4. konuda halkın günahları sebebiyle harap ve perişan olmuş şehir ve Tapınak için ağıt yakılmaktadır.
  • 5. konu, Siyon’un serzenişinin tövbe ile dinmesi ve halkın toparlanması için bir duadır.

İlk dört şiir (konu), aynı Mezmurlarda olduğu gibi (25, 34, 37, 119), akrostiştir; her mısra (bap) sırasıyla 22 harflik İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

Birinci, ikinci ve dördüncü şiirlerde yirmi iki mısra bulunur. Üçüncü şiirde altmış altı mısra bulunur ve her üç mısra sırasıyla aynı harfle başlar (ilk üç mısra Alef, sonraki üç mısra Bet vs.). Beşinci şiir akrostiş olmamasına rağmen yirmi iki mısra bulunur.

İkinci, üçüncü ve dördüncü şiirlerde 16. harf  ve 17. harfin sırası terstir.

Ağıtlar kitabı, her iki Tapınağın yıkıldığı ve aynı zamanda Yahudi tarihinde yaşanan diğer istenmeyen olayların da tarihi olan 9 Av’da okunur.

Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Ağlama Duvarı’nda, Yahudiler her Cuma akşamüstü bir araya gelip şehrin yıkılışına feryat ederler, duvarı öperler ve gözyaşlarıyla yıkarlar. Fazla kullanılmaktan hırpalanmış Ahit ve dua kitaplarından Yeremya Ağıtı’nı ve uygun Mezmurları okurlar.

İlgili Link: https://www.bibleonline.ru/bible/tur/25/01/

İlgili Slide


Social Media Exchange Website - Likenation

Bunlara Baktınızmı?

Adnan DAN on FacebookAdnan DAN on PinterestAdnan DAN on TwitterAdnan DAN on Youtube
Adnan DAN

Aslında çokta özel biri değilim.. Biraz ukala olduğumu söylerler.. Bildiğimi anlayabilen insanlara sunmayı severim..


Sürekli sorgulama modundayım.. Neden dünyadayız, nereye gideceğiz, bu kadar basitmi yaşamak, vs. vs.. Cevaplarını bulamadığım onlarca sorum var..


Gerçekten dost bildiğim insanların sayısı bir elimin parmaklarının sayısını geçmez.. Onlarca insan arasında kendimi hep yanlız hissederim..


Ben insanım.. Adımı Adnan koymuşlar, soyadımsa zaten otomatik olarak eklenmiş DAN olarak.. Kuralları sevmem.. Ama uymak zorunda olduğumuda bilirim.. Sevmediğim öyle çok şey yapıyorumki, bu bana mutsuzluk veriyor çok zaman.. Birini sevmeyi, aşık olmayı, ona güvenmeyi çok istiyorum.. Olmayınca olmuyor, zorlamıyorum.. Hayat garip.. Ben o gariplik içinde yüzen biriyim işte..


 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(E Posta Tekrar)